Bywyd Llonydd a Haniaeth Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bywyd llonydd gyda rhodlong a phier (1932) John Piper (1903-1992)

Bywyd llonydd gyda rhodlong a phier (1932)
John Piper (1903-1992)
Pensil, dyfrlliw a gouache ar bapur
Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Derek Williams

Paul Cézanne, Paul. Bywyd Llonydd â Thebot.

Bywyd Llonydd â Thebot, 1902-06
Paul Cézanne, (1839-1906)
Olew ar gynfas

Edrych ar y cyswllt rhwng bywyd llonydd a haniaeth yng nghelf fodern yr ugeinfed ganrif wna'r gweithiau yn yr oriel hon.

Bywyd llonydd – trefnu gwrthrychau bob dydd ar fwrdd – oedd testun nifer o ddatblygiadau mwyaf radical dechrau'r ugeinfed ganrif.

Defnyddiwyd bywyd llonydd gan fudiadau fel Ciwbiaeth i ddatblygu iaith weledol fyddai'n arwain yn y pen draw at haniaeth bur.

Paentiadau Paul Cézanne a fraenarodd y tir ar gyfer y datblygiadau yma.

Dangosodd ei waith nad oedd yn rhaid i baentiad bellach adlewyrchu'r byd gweladwy.

Cafwyd cydnabyddiaeth bellach bod gan ffurf a lliwiau llun y grym i ennyn ymateb emosiynol, waeth beth a gynrychiolir ganddynt.

Roedd artistiaid eraill yn parhau i ymdrin â bywyd llonydd mewn dulliau traddodiadol, ond gwelwn bod nodweddion haniaethol y gwrthrychau ar y bwrdd yn bwysicach nag unrhyw ystyr symbolaidd traddodiadol, hyd yn oed ym mhaentiadau tawel, diamser Giorgio Morandi.

» Nôl i Celf