Pop a’r Cyffredin Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Bysiau (1964) Allen Jones (1937-)

Bysiau (1964)
Allen Jones (1937-)
Acrylig ar liain cotwm
Prynwyd, 1977

Cymdogion, John Selway (1938-). Rhodd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, 2002

Cymdogion
John Selway (1938-)
Cyfrwng cymysg ar fwrdd
Rhodd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, 2002

Gyda thwf celf Bop yn y 1950au a’r 1960au dechreuodd artistiaid gyfleu bywyd domestig modern mewn ffyrdd newydd.

Roedd celf Bop yn herio’r bwlch traddodiadol rhwng diwylliant ‘uwch’ ac ‘is’ tra’n dwyn ysbrydoliaeth o ddiwylliant poblogaidd comics, teledu a ffilmiau, cerddoriaeth bop a hysbysebu.

Roedd bywyd bob dydd bellach yn destun ac yn ddeunydd i’r artist.

Trodd nifer o artistiaid Prydain at ddiwylliant poblogaidd Americanaidd a’i hyder a’i ddylanwad cynyddol.

I wlad a welodd dlodi a dogni wedi’r rhyfel, roedd sêr Hollywood a nwyddau wedi’u masgynhyrchu yn atyniadau mawr.

Yng Nghymru, defnyddiodd nifer o artistiaid gelf Bop i adlewyrchu eu byd.

Gydag economi ddiwydiannol de Cymru yn prysur ddirywio, roedd defnyddio Pop i gyfleu tai teras traddodiadol y cymoedd, er enghraifft, yn hynod deimladwy.

» Nôl i Celf