Maes Lliw a Caledlin Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Harlecwinâd (1964)
Jeffrey Steele (1931-)
Olew ar gynfas
Rhodd gan Charles Goldsmith, 1976

Yn y 1960au cynhyrchodd nifer o artistiaid baentiadau haniaethol oedd yn fwriadol osgoi mynegiant personol a chyfeiriadau at y byd real.

Paentio maes lliw neu galedlin a ddefnyddir yn aml i ddisgrifio’r arddull sy’n drefniant o siapau geometrig syml wedi’u paentio mewn lliw fflat.

Gwelir cyn lleied o dechneg neu arddull yr artist â phosibl wrth ymwrthod â mynegiant personol neu oddrychiaeth.

Byddai’r artist yn aml yn defnyddio rheolau neu systemau mathemategol i bennu trefn y siapau a’r lliwiau.

Golygai hyn bod rhesymeg fewnol i’r paentiadau oedd yn eu gwahanu ymhellach o’r byd ehangach y tu hwnt i’r ffrâm.

Golygai maint aruthrol nifer o baentiadau maes lliw neu galedlin y gallai’r gwyliwr ymgolli ynddynt.

Byddai perthynas siapiau a lliwiau â’u gilydd hefyd yn creu arwynebau ansefydlog ac yn twyllo’r llygaid.

Rhaid i’r gynulleidfa gyfranogi yn hytrach na bod yn gynulleidfa oddefol.

» Nôl i Celf