Oriel Derek Williams Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Ffurfiau�n Cydblethu (1950) Adrian Heath (1920 - 1992)

Ffurfiau'n Cydblethu (1950)
Adrian Heath (1920-1992)
Olew ar fwrdd
Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Derek Williams

Prynwyd nifer o’r gweithiau yn yr oriel hon sy’n ymdrin â’r thema pop a haniaethol gan Derek Williams.

Er 1992, mae Ymddiriedolaeth Derek Williams wedi bod yn cydweithio ag Amgueddfa Cymru i adeiladu eu casgliad, yn ogystal â darparu nawdd tuag at bryniadau’r Amgueddfa.

Bellach mae casgliad yr Ymddiriedolaeth yn cynnwys amrywiaeth o weithiau gan ystod eang o artistiaid. Un rhan o’r casgliad y mae’r Ymddiriedolaeth wrthi’n ei datblygu ar hyn o bryd yw’r gweithiau paentio cyfoes.

Ganwyd Derek Williams (1929-1984) yng Nghaerdydd. Wedi gadael yr ysgol, ymunodd â phractis tirfesur siartredig ei dad yng Nghaerdydd a Phontypridd, gan ddod yn uwch bartner yn y pen draw.

Ymddiddorai Derek Williams mewn sawl maes yn cynnwys opera, ffotograffiaeth a golff. Dechreuodd brynu celf yn niwedd y 1950au. O Oriel Howard Roberts yng Nghaerdydd ac Oriel Marlborough yn Llundain y prynai fwyafrif ei weithiau. Cai bleser mawr o adeiladu ei gasgliad ac o’i arddangos yn ei gartrefi a’i swyddfeydd yng Nghaerdydd.

Casglodd nifer fawr o weithiau gan John Piper a Ceri Richards. Ategwyd y rhain gan weithiau artistiaid adnabyddus megis Ben Nicholson, Henry Moore, David Jones, Ivon Hitchens a Josef Herman. Yn dilyn marwolaeth Derek Williams ym 1984, crëwyd ymddiriedolaeth i ofalu am ei gasgliad a gweddill ei ystâd.

Yn ogystal â gofalu am y casgliad, mae Ymddiriedolaeth Derek Williams yn gyfrifol am ei ehangu a’i arddangos yn gyhoeddus. Mae’r Ymddiriedolaeth wedyn yn benthyg y casgliad i Amgueddfa Cymru. Mae cymorth hael Ymddiriedolaeth Derek Williams wedi trawsnewid casgliad yr Amgueddfa o gelf yr ugeinfed ganrif hefyd, ac mae’n gyfwerth â rhoddion celf Ffrengig gwych Gwendoline a Margaret Davies genhedlaeth ynghynt.

As well as being, Brendan Stuart Burns

As well as being, Brendan Stuart Burns. Ar fenthyg gan Ymddiriedolaeth Derek Williams

» Nôl i Celf