Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 4 - Y drefn i staff yr Amgueddfa ei dilyn yn achos plant coll

Chwefror 1005

Os oes rhywun yn dweud wrthoch chi bod plentyn ar goll, rhowch wybod i'r staff Gwasanaethau Ymwelwyr a/neu'r Rheolwyr Diogelwch, Rheolwr y Safle neu'ch goruchwylydd (fel sy'n berthnasol ar eich safle chi) ar unwaith gan roi manylion llawn:

 • Enw'r plentyn
 • Oedran y plentyn
 • Cyfeiriad/enw'r ysgol
 • Disgrifiad corfforol o'r plentyn (taldra, lliw'r gwallt, dillad ac ati)
 • Ble gwelwyd y plentyn ddiwethaf
 • Pryd gwelwyd y plentyn ddiwethaf

Os nad yw'r plentyn yn dod i'r golwg ar ôl chwilio'n ddigonol, bydd y Goruchwylydd (Staff GY) yn dweud wrth y Rheolwyr Diogelwch neu rhywun tebyg i gysylltu â'r Heddlu.

Dylai'r aelod o staff sydd wedi derbyn y wybodaeth am y plentyn coll sicrhau'r rhiant/gwarcheidwad bod camau'n cael eu cymryd i ddod o hyd i'r plentyn ac esbonio y bydd aelod o staff ar ddyletswydd yn cadw mewn cysylltiad â nhw.

Bydd yr aelod o staff yn cadw mewn cysylltiad â'r rhiant/gwarcheidwad nes ffeindio'r plentyn dros y ffôn/radio neu wyneb yn wyneb.

Os oes plentyn coll yn dod atoch chi, dylech chi ddilyn y drefn hon:

Rhowch sicrwydd i'r plentyn a chysylltwch â'r staff GY a'r Rheolwyr Cysylltiedig neu rhywun tebyg gyda'r manylion canlynol:

 • Enw'r plentyn
 • Oedran y plentyn
 • Cyfeiriad/enw'r ysgol
 • Disgrifiad corfforol o'r plentyn (taldra, lliw'r gwallt, dillad ac ati)
 • Ble ffeindiwyd y plentyn

Os oes unrhyw un arall gyda'r plentyn, gofynnwch iddyn nhw aros gyda chi nes bod y rhiant/arweinydd yn dod.

Os ydych chi ar eich pen eich hun gyda'r plentyn, gwnewch yn siŵr eich bod chi mewn man cyhoeddus lle mae modd i bobl eich gweld a'ch clywed chi.

Os na ddaw neb i hawlio'r plentyn, bydd y Goruchwylydd GY neu Reolwr y Safle'n gyfrifol am gysylltu â'r heddlu lleol.

Dylech wneud pob ymdrech i dawelu meddwl a rhoi sicrwydd i blant coll wrth aros am yr oedolyn cyfrifol/heddlu.

Bydd y Goruchwylydd GY neu'r Rheolwr Safle yn cadw cofnod ysgrifenedig am blant coll, y staff perthnasol a'r drefn a ddilynwyd.

Byddai'n arfer da ofyn i'r plentyn neu'r person ifanc ddilysu pwy yw'r rhiant/gwarcheidwad.

Os bydd aelod o staff yn ffeindio plentyn yn crio, er y byddai'n briodol rhoi sicrwydd iddo/i ar lafar, dylai'r aelod o staff wneud yn siŵr bod y plentyn am gael help yn gyntaf.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.