Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 5 - Cyfrifoldebau Arweinwyr/Athrawon wrth ymweld â'r Amgueddfa

Chwefror 1005

Mae Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru am sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed yn yr Amgueddfa. Yn ogystal â chyfrifoldebau'r Amgueddfa, rydym ni'n gofyn bod arweinwyr/athrawon grwpiau yn cyflawni eu dyletswyddau hwythau hefyd.

Yn benodol, dylai'r holl arweinwyr/athrawon:

 • Sicrhau eu bod yn goruchwylio'r plant/pobl ifanc bob amser.
 • Cysylltu ag aelod o staff yr amgueddfa yn achos damwain er mwyn sicrhau bod Trefn Argyfwng Staff AOCC yn cael ei gweithredu.
 • Yn achos plentyn coll, cysylltu ag aelod o staff yr Amgueddfa a fydd yn dilyn y Drefn bwrpasol.
 • Peidio â meddu ar, neu yfed diodydd meddwol, defnyddio cyffuriau anghyfreithlon nac ysmygu ar eiddo'r Amgueddfa .
 • Peidio â cham-drin unrhyw blentyn/person ifanc ar lafar nac yn gorfforol.
 • Sicrhau yswiriant digonol ar gyfer y grŵp a'r arweinydd.
 • Dweud wrth eu grŵp sut i ymddwyn yn Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.
 • Dilyn Rhagofalon Tân AOCC.

Hoffem atgoffa arweinwyr/athrawon mai nhw sy'n gyfrifol am les y plant sydd yn eu gofal ar bob adeg.

Byddwn ni'n rhoi gwybod i'r arweinydd/athro cyfrifol am unrhyw bryderon (oni bai mewn achosion lle'r person hwn sy'n achosi'r pryder) ac yn mynd ar drywydd y mater gyda'r ysgol/sefydliad.

Byddwn ni'n cysylltu â'r ysgol/sefydliad yn uniongyrchol, ac efallai â'r heddlu os ydyn ni'n pryderu am ymddygiad yr arweinydd/athro.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.