Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 6 - Ymddygiad grwpiau yn yr Amgueddfa

Chwefror 1005

Mae'r Amgueddfa am i bob ymwelydd fwynhau eu hamser gyda ni. Felly rydym ni'n disgwyl i'n holl ymwelwyr ddangos cwrteisi a pharch at eraill ac at eiddo'r Amgueddfa bob amser.

Felly ni ddylai arweinwyr grwpiau adael i aelodau eu grwpiau:

 • Ymddwyn mewn ffordd fygythiol, difrïol neu dreisgar.
 • Bwlio (ar lafar neu'n gorfforol).
 • Gwneud sylwadau rhywiaethol, hiliol neu unrhyw sylwadau cas eraill am unrhyw berson neu grŵp arall.
 • Fandaleiddio eiddo neu arddangosfeydd yr Amgueddfa.
 • Gadael sbwriel ar eiddo'r Amgueddfa.
 • Bwydo, cyffwrdd, dychryn neu frifo unrhyw anifeiliaid sydd yno.
 • Mynd i rannau o'r Amgueddfa sydd wedi eu hamgylchynu.
 • Defnyddio iaith anweddus.
 • Ysmygu.
 • Yfed diodydd meddwol y tu hwnt i'r mannau pwrpasol (e.e. bwytai a mannau picnic) neu ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon.
 • Bwyta neu yfed heblaw mewn caffis, bwytai a mannau a neilltuir ar gyfer bwyta pecynnau bwyd.
 • Defnyddio ffôn boced yn yr orielau.

Os na ddilynir unrhyw un o'r uchod, mae'r Amgueddfa'n cadw'r hawl i wrthod mynediad a/neu hel y grŵp o'r safle.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.