Chwefror 1005

Mae'r Amgueddfa am i bob ymwelydd fwynhau eu hamser gyda ni. Felly rydym ni'n disgwyl i'n holl ymwelwyr ddangos cwrteisi a pharch at eraill ac at eiddo'r Amgueddfa bob amser.

Felly ni ddylai arweinwyr grwpiau adael i aelodau eu grwpiau:

 • Ymddwyn mewn ffordd fygythiol, difrïol neu dreisgar.
 • Bwlio (ar lafar neu'n gorfforol).
 • Gwneud sylwadau rhywiaethol, hiliol neu unrhyw sylwadau cas eraill am unrhyw berson neu grŵp arall.
 • Fandaleiddio eiddo neu arddangosfeydd yr Amgueddfa.
 • Gadael sbwriel ar eiddo'r Amgueddfa.
 • Bwydo, cyffwrdd, dychryn neu frifo unrhyw anifeiliaid sydd yno.
 • Mynd i rannau o'r Amgueddfa sydd wedi eu hamgylchynu.
 • Defnyddio iaith anweddus.
 • Ysmygu.
 • Yfed diodydd meddwol y tu hwnt i'r mannau pwrpasol (e.e. bwytai a mannau picnic) neu ddefnyddio cyffuriau anghyfreithlon.
 • Bwyta neu yfed heblaw mewn caffis, bwytai a mannau a neilltuir ar gyfer bwyta pecynnau bwyd.
 • Defnyddio ffôn boced yn yr orielau.

Os na ddilynir unrhyw un o'r uchod, mae'r Amgueddfa'n cadw'r hawl i wrthod mynediad a/neu hel y grŵp o'r safle.