Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 7 - Canllawiau i staff wrth ymdrin â myfyrwyr ar brofiad gwaith

Chwefror 1005

O bryd i'w gilydd, bydd gofyn i rai aelodau o staff weithio gydag oedolion ifanc 15-18 oed.

Rydyn ni'n cydnabod bod ysgolion a cholegau'n disgwyl i oedolion ifanc ar brofiad gwaith ddatblygu annibyniaeth, cyfrifoldebau a'r gallu i wneud eu penderfyniadau eu hunain .

Rydyn ni'n cydnabod hefyd nad yw'r ymarferol nad yn angenrheidiol i fyfyrwyr ar brofiad gwaith fod dan oruchwyliaeth neu yng nghwmni dau aelod o staff neu ragor drwy'r amser. Ond i' gyd-fynd â byrdwn y polisi hwn, dylai lles y person ifanc fod yn hollbwysig. Felly er mwyn galluogi i'r aelod o staff a'r myfyriwr ar brofiad gwaith fwynhau profiad positif, dylid cadw'r pwyntiau uchod mewn golwg:

Os ydych chi'n treulio amser gyda myfyriwr ar eich pen eich hun, ystyriwch:

 • Sicrhau bod aelod arall o staff yr Amgueddfa'n gwybod ble ydych chi a beth rydych chi'n bwriadu ei wneud .
 • Sicrhau bod y drws yn gilagored neu bod modd gweld i mewn i'r ystafell/arddangosyn trwy ffenestr.
 • Os ydych chi'n teithio mewn cerbyd gyda'r myfyriwr ar eich pen eich hun, gwneud yn siŵr bod aelod arall o'r staff yn gwybod ble rydych chi'n mynd, beth rydych chi'n bwriadu ei wneud a pa mor hir mae'r daith yn debygol o gymryd.

Ar ddechrau unrhyw gyfnod o brofiad gwaith, dylech chi roi amser i esbonio ffurf y lleoliad, gan gynnwys y lle gwaith a'r amodau a sicrhau bod ef/hi yn gyffyrddus â'r trefniadau.

Dylech chi wneud yn siŵr bod y myfyriwr wedi cael digon o amser i drafod y cynlluniau gyda'r coleg neu'r ysgol, neu riant neu warcheidwad fel y bo'n briodol.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.