Mae'n bleser gennym gynnig pecyn arbennig diwrnod i ddirprwyon am £25 yn gynnwys TAW y pen ar sail o leiaf 15 person.

Mae'r pecyn yn cynnwys:

  • Llogi yr Ystafell Ocean, Ystafell Gyfarfod y Ddinas neu'r Glannau rhwng 9am a 5pm
  • Defnydd o'r sgrin, taflunydd data, gliniadur a siart droi
  • Dewis o de Cymreig, ffrwythau a pherlysieuol, coffi ffres, dwr mwynol Cymreig oer a dewis o fisgedi wrth gyrraedd ac eto ar gyfer te deg
  • Dewis o frechdanau sawrus ar fara gwyn neu frown garw, ffrwythau ffres i ginio gyda dwr mwynol Cymreig oer a sudd oren
  • Rownd arall o de Cymreig, ffrwythau a pherlysieuol, coffi ffres, dwr mwynol Cymreig oer a phice ar y maen blasus â llwch siwgr sinamon ar gyfer te prynhawn
  • Powlenni o losin ar gael drwy'r dydd

Os bydd llai na 15 o ddirprwyon gennych, byddai'r Amgueddfa'n hapus i gynnig llogi'n cyfleusterau i chi yn ôl ein cyfraddau llogi safonol.

Gellir archebu gwasanaeth arlwyo drwy gwmni arlwyo masnachfraint yr Amgueddfa, Elior Ltd.