Polisi Amddiffyn Plant: Atodiad 8 - Defnyddio Ffotograffau

Chwefror 1005

Yn aml, caiff ffotograffau o blant a phobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni addysg, profiad gwaith a gweithgareddau gwirfoddol eu tynnu a'u defnyddio am resymau cyhoeddusrwydd. Mae'r Amgueddfa'n ymwybodol y gallai rhai lluniau o'r fath fod yn agored i gael eu cam-drin gan unigolion diegwyddor. Felly, os bwriedir defnyddio llun o un plentyn neu grŵp o llai na 5 plentyn mewn deunydd a fydd ar gael i'r cyhoedd, byddwn ni'n gofyn am ganiatâd ysgrifenedig yr ysgol neu'r corff cyfrifol arall, neu gan rieni'r plentyn yn uniongyrchol lle bo hynny'n berthnasol. Yn achos grwpiau o 6 neu ragor o blant, ni fyddwn ni'n gofyn am ganiatâd penodol, ond byddwn ni'n gofyn am ganiatâd cyffredinol yr ysgol fel mater o gwrteisi.

Weithiau bydd gofyn i blant sefyll ar gyfer ffotograffau cyhoeddusrwydd. Mewn achosion o'r fath, byddwn ni'n gofyn i'r rhieni roi caniatâd ysgrifenedig i ddefnyddio'r ffotograffau mewn unrhyw ffordd briodol yn y dyfodol. Caiff unrhyw ffotograffau eu labelu a'u dyddio.

Dylid herio ymwelwyr ac aelodau eraill o'r cyhoedd sy'n tynnu lluniau o dan amgylchiadau amhriodol lle bo sail rhesymol am amheuaeth.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.