Profiad ymwelwyr o'n harddangosfeydd — sylwi ar ymwelwyr yn oriel Gwreiddiau, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Oriel Gwreiddiau

Mae arsylwi ar ymwelwyr mewn orielau yn dweud cyfrolau wrthym, o ran pa mor dda mae ein horielau ac arddangosfeydd wedi'u cynllunio. Nid yw'n golygu sgwrsio'n uniongyrchol â'r ymwelwyr — i'r perwyl hwn mae gennym fwy o ddiddordeb yn yr hyn mae pobl yn ei wneud.

Efallai y byddwch yn sylwi arnom yn cynnal astudiaethau gwahanol ledled ein hamgueddfeydd cenedlaethol, ac rydym bob amser yn dangos arwydd i ddweud ein bod yn cynnal ymchwil ymwelwyr. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol, ond yn hytrach, yn holi'r pethau canlynol — i ble mae pobl yn mynd? Faint o amser maen nhw'n ei dreulio'n edrych ar arddangosfa? Ydyn nhw'n darllen gwybodaeth neu'n defnyddio'r mannau gwybodaeth rhyngweithiol? Beth yw'r mannau mwyaf/lleiaf poblogaidd mewn oriel, a faint o amser a dreulir yno?

Fe wnaethom gynnal arolwg tebyg yn oriel Gwreiddiau, a agorodd ym mis Rhagfyr 2007. Bu staff ledled yr Amgueddfa yn gweithio ar broject tri mis i olrhain ymwelwyr yr oriel o bell. Yna, cynhaliwyd gwaith grŵp ffocws gyda detholiad o ymwelwyr i weld pam bod pobl yn ymateb fel y gwnaethant, a beth oedd eu barn ynglŷn â'r oriel.

Rydym yn defnyddio canlyniadau'r arolwg i lywio'r arddangosfeydd archaeolegol newydd yn Sain Ffagan yn ogystal ag arddangosfeydd eraill yn yr Amgueddfa.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.