Dathliad a Dawns

Mwynhewch noson i’w chofio yng nghanol coethder Amgueddfa y Glannau. Gyda phrisiau o £30 gan gynnwys TAW y pen, mae’r cynnig hollgynhwysol hwn ar agor i ddathliadau myfyrwyr, ciniawau graddio a dawnsfeydd elusennol.

Am bris ychwanegol rhesymol, gallwn gynnwys llogi’r Y Balconi neu’r Cyntedd Uwch ar gyfer derbyniad diodydd cyn y cinio — holwch am ragor o fanylion!

I archebu ffoniwch (029) 2057 3600 neu ebostiwch Llogi Cyfleusterau

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig