Pwll glo go iawn yw Big Pit, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

Saif Big Pit fry ar rosydd grugog Blaenafon, a ddyfarnwyd yn Safle Treftadaeth Byd gan UNESCO yn 2000 fel esiampl o dirwedd ddiwydiannol gynnar sydd mewn cyflwr da iawn.

Fel atgof byw o ddiwydiant glofaol Cymru mae Big Pit yn cynnig nifer o leoliadau unigryw i'w llogi yn ystod y dydd.

Fel rhan o'r diwrnod, gall eich gwesteion fwynhau ein Horielau Glofaol ac adeiladau hanesyddol y lofa, arddangosfeydd yn y Baddondai Pen Pwll neu archebu lle ar ein taith danddaearol fyd–enwog.

Gydag dewis o Ystafell Gyfarfod, Ffreutur, Ystafell Addysg a Gofod Arddangos Dros dro, byddwch yn siŵr o ganfod lleoliad perffaith ar gyfer eich digwyddiad. Ceir rhagor o wybodaeth o ddilyn y dolenni isod.

Bydd ein tîm arbennig a'r arlwywyr safle yn eich cynorthwyo i gynllunio a threfnu eich digwyddiad bob cam o'r daith.

Gallwch lawrlwytho bwydlen yma. Caiff y bwyd ei baratoi gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl a gellir ei addasu at eich dibenion.

Mae llogi Cyfleusterau yn cefnogi gwaith Amgueddfa Cymru, elusen gofrestredig.

Am ragor o wybodaeth neu i wneud apwyntiad i weld ein cyfleusterau, cysylltwch â

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru
Blaenafon, Torfaen
NP4 9XP

Ffôn: (029) 2057 3650
Ffacs: (029) 2057 3668