Gofod Arddangos Dros dro

Mae'r ystafell fawr hon ger y prif orielau yn y Baddondai Pen Pwll yn ofod perffaith ar gyfer cynadleddau, diwrnodau hyfforddi a chyfarfodydd. Gellir cyfuno'r ystafell hon â'r Ystafell Addysg gerllaw fel gofod ychwanegol neu ardal ginio.

Gofod Arddangos Dros dro 40 Cyfarfod
90 Theatr
Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm Hanner diwrnod £75 + TAW
Diwrnod Llawn £150 + TAW
Learning Room + Gofod Arddangos Dros dro 40 Cyfarfod
90 Theatr
Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm Hanner diwrnod £150 + TAW
Diwrnod Llawn £250 + TAW

* Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol. Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.