Ystafell Addysg

Mae'r ystafell hon, sy'n rhan o'r Baddondai Pen Pwll, yn ofod perffaith ar gyfer diwrnodau hyfforddi, seminarau, diwrnodau astudio a chyfarfodydd. Ar gyfer cyfarfodydd mwy gellir cyfuno'r ystafell hon â'r gofod arddangos dros dro cyfagos, os yw ar gael.

Ystafell Addysg 20 Cyfarfod
60 Theatr
Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm Hanner diwrnod £75 + TAW
Diwrnod Llawn £150 + TAW
Ystafell Addysg + Gofod Arddangos Dros Dro 40 Cyfarfod
90 Theatr
Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm Hanner diwrnod £150 + TAW
Diwrnod Llawn £250 + TAW

* Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol. Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.