Ffreutur

Ffreutur eang, hyblyg, fodern ar gael i'w llogi'n arbennig o fis Medi i fis Ebrill ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau corfforaethol a chymdeithasol.

Ffreutur Yn dal 40-60 Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm
rhwng Medi ac Ebrill
Hanner diwrnod £75 + TAW
Diwrnod Llawn £150 + TAW

* Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol. Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.