Ystafell Gyfarfod

Gofod modern, hyblyg, sydd newydd gael ei ailwampio gyda digonedd o le parcio cyfagos ac yn edrych allan ar y dirwedd ddiwydiannol — perffaith ar gyfer cyfarfodydd, diwrnodau cwrdd i ffwrdd a chyfarfodydd corfforaethol.

Ystafell Gyfarfod 14 Cyfarfod Ar gael yn ddyddiol 9am–5pm Hanner diwrnod £50 + TAW
Diwrnod Llawn £100 + TAW

* Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol. Mae'n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.