Mae’r Ystafelloedd Te uwchben siop a haearnwerthwr Gwalia o’r 1920au yng nghanol safle’r Amgueddfa. Mae’r lleoliad hynod o boblogaidd hwn ar agor i’r cyhoedd yn ystod yr adegau prysuraf, ond mae’n lleoliad unigryw ar gyfer digwyddiadau yn ystod y misoedd tawelach.

Ar gael yn dymhorol

Mynediad cyfyngedig

Nifer o bobl

Ciniawa: 30

Pris

Hanner Diwrnod (9am-1pm neu 1-5pm): £100 (£120)

Diwrnod (9am-5pm): £150 (£180)


Nos: £250 (£300)

Diwrnod a Nos: £350 (£420)

Nid yw’r prisiau’n cynnwys arlwyo. Mae’r prisiau mewn cromfachau’n cynnwys TAW.

Cynigir gostyngiad o 20% i Lywodraeth Cynulliad Cymru, elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol a chyrff addysg ffurfiol wrth logi yn ystod y dydd.

Mae’n bleser gennym gynnig gostyngiadau cyfradd ar gyfer llogi nifer ar y tro.

Codir tâl parcio o £4.00 y car yn ystod oriau agor yr Amgueddfa. Gellir parcio bysiau am ddim.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Tîîm Llogi Cyfleusterau:

Ffôn: 029 20573416 / 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB