Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni'n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Rydyn am eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy i'ch teulu, eich ffrindiau ac i chi.

Saif yr Amgueddfa nepell o sawl gwesty a tai gwely a brecwast, ac mae yma fynediad hwylus i drafnidiaeth.

Rydym wedi'n trwyddedu i gynnal seremonïau priodas sifl a derbyniadau mewn dau leoliad yn yr Amgueddfa:

  • maenordy Elisabethaidd hyfryd Castell Sain Ffagan
  • adeilad urddasol Sefydliad y Gweithwyr

Gweler y dolenni isod am wybodaeth am:

Seremonïau Priodas a Pharteriaethau Sifil

Derbyniadau Priodas

Derbyniadau Pabell

Bendith Priodas a Lluniau Priodas

Prynhawniau Plu


Mae ei gerddi ffurfiol cain, ei llwybrau coedwig â'i hadeiladau hanesyddol yn sicrhau taw'r Amgueddfa yw un o leoliadau priodas mwyaf rhamantus ac unigryw Cymru.

Ers agor ei drysau ym 1948, mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru bellach yn un o amgueddfeydd awyr agored goraru'r byd. Symudwyd dros ddeugain o adeiladau hanesyddol yma i ddangos i chi sut oeed y Cymry'n byw, yn gweithio ac yn addoli drwy'r oesoedd.

ArlwyoDarperir arlwy yn fewnol gan yr arlwywr sector celfyddydau a threftadaeth arbenigol, Elior.

Mae'r tîm profiadol hwn yn darparu bwydlenni sy'n ysbrydoli a gwasanaeth di-ail. Caiff y bwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio cynhwysion lleol ffres ar bob cyfle posibl.

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn a'n bwydlen priodasau isod, neu gwnewch apwyntiad i ymweld â'r lleoliad gyda aelod o'n tîm Priodasau.Ffotograffau gan:

Aled Garfield | www.aledgarfieldphotography.co.uk
Martin Ellard | www.mybigdayphotos.co.uk
Michael Dearden | www.deardenstudio.co.uk
Haywood Jones | www.haywoodjonesphotography.com

"Lleoliad ffantastig, bwyd ardderchog, staff ardderchog ac atgofion gwych. Wnawn ni fyth anghofio'r diwrnod hwn."
Nick Daniels, Tad y Briodferch.

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan
Caerdydd
CF5 6XB

Ffôn: (029) 2057 3500
Ffacs: (029) 2057 3490