Croeso cynnes i Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis. Cartref yr Amgueddfa yw y Gilfach Ddu — hen weithdai Chwarel Dinorwig.

Amgueddfa Lechi Cymru

Yn y gweithdai hyn y gwnaed holl waith trwsio a chynnal a chadw chwarel a gyflogai dros 3,000 o ddynion. Atseiniai ponciau'r chwarel uwchlaw Gilfach Ddu yn sŷn y ffrwydriadau mawr a ryddhái'r llechi o'r graig. Islaw byddai'r gweithdai yn diasbedain yn sain morthwyl ac eingion, cŵn a gordd. Cydweithient i gynnal diwydiant a oedd, ar ei anterth, yn allforio miloedd o dunnelli o lechi Cymru i bedwar ban byd.

Caewyd Chwarel Dinorwig ym 1969. Nid saernïo wagenni a bwrw cledrau sydd yma heddiw ond adrodd hanes arbennig iawn: stori'r diwydiant llechi yng Nghymru. Yn y fan hon cewch fynd ar daith trwy orffennol diwydiant a ffordd o fyw a naddodd eu hunain yn ddwfn i gymeriad ein gwlad. Cewch glywed stori afaelgar sy'n cwmpasu digwyddiadau hanesyddol mawr, a manylion bychain bywyd bob dydd. Cynni a chynnen, cyfoeth a chydlafurio: holl ddrama hanes pobl go iawn.

Grŵp
‘Roedd y Gilfach Ddu yn galon i'r Dinorwig. Odd ishe calon go fowr i'r chwarel i gyd ond deth achos oedd na 3,700 yn gweithio yno pan es i yno yn y chwarel. Felly odd eisie calon go fowr i sypleio hwnnw hefo bob peth.’