Llechi

Y Llechi

Beth yw llechi?

Mwd a wasgwyd o sawl cyfeiriad gan rymoedd y ddaear, a hynny dros gyfnod o gannoedd o filiynau o flynyddoedd, yw llechi. Mae llechi chwarel Dinorwig yn perthyn i gyfnod Cambriaidd yr Oes Baleosöig Is-cyfnod pan oedd y ddaear yn crynu gan ffrwydriadau o'r llosgfynyddoedd a ffurfiodd fynyddoedd Cymru yn y pen draw. (Cofiwch, roedd yr Wyddfa yn folcano ar un cyfnod!). Oherwydd eu hoed mae'r llechi hyn o safon uchel iawn.

Mica seristia, cwarts, clorit yw prif ddarnau llechfaen, ynghyd â rhannau bach o’r mwynau gwadfaen a rwtil. Gall amrywiadau bychain iawn yng nghyfrannau'r mwynau hyn olygu bod gwahanol liwiau ar y llechi —yn enfys o wahanol fathau o wyrdd trwy las a llwyd i borffor tywyll, cyfoethog. Mae naw gwythïen o lechfaen yn rhedeg drwy fynydd Elidir, ac maen nhw’n dwyn yr enwau swynol: y werdd, coch y ffridd, y goch galed, y goch grychlyd, maengoch Cilgwyn, y las galed, y las isaf (neu wythïen Glynrhonwy), y las rywiog, a'r hen las.