Cynnyrch Llechi

Cynnych Llechi

Mae'n bosibl mai llechi Cymru yw'r rhai gorau yn y byd: maen nhw'n hawdd i'w hollti ar y naill law, ac yn gryf iawn ar y llaw arall. Mae'r nodweddion hyn yn golygu eu bod nhw'n arbennig o addas ar gyfer toeau (nid yw dŷr na rhew yn effeithio dim ar lechi), byrddau biliards a byrddau labordy a switsfyrddau trydanol (ni all llechfaen losgi ac nid yw'n dargludo trydan o gwbl). Yn Oes y Tuduriaid, defnyddiwyd llechi o chwarel y Penrhyn ger Bethesda i doi'r gadeirlan newydd-ei-hadfer yn Llanelwy. Dros bedair canrif yn ddiweddarach, mae'r llechi hynny'n dal i fod yno er gwaethaf pob tywydd.

Defnyddir llechi hefyd i wneud pob math o bethau addurniadol, hardd —yn glociau haul, yn ganhwyllbrennau, yn reseli llyfrau a llu o bethau eraill. Cewch brynu anrhegion fel hyn o siop yr Amgueddfa.

A beth am y graig na chafodd ei defnyddio i wneud y llechi gorau? Ers talwm byddai cloddio tunnell o lechi yn golygu creu cymaint ag ugain tunnell o wastraff. Ond heddiw defnyddir pob dim —i godi tai, yn friciau ac yn deils, i adeiladu ffyrdd ac —ar ffurf powdwr mân iawn —mewn nwyddau fel colur a phowdwr talcym.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.