Cynnych Llechi

Mae'n bosibl mai llechi Cymru yw'r rhai gorau yn y byd: maen nhw'n hawdd i'w hollti ar y naill law, ac yn gryf iawn ar y llaw arall. Mae'r nodweddion hyn yn golygu eu bod nhw'n arbennig o addas ar gyfer toeau (nid yw dŷr na rhew yn effeithio dim ar lechi), byrddau biliards a byrddau labordy a switsfyrddau trydanol (ni all llechfaen losgi ac nid yw'n dargludo trydan o gwbl). Yn Oes y Tuduriaid, defnyddiwyd llechi o chwarel y Penrhyn ger Bethesda i doi'r gadeirlan newydd-ei-hadfer yn Llanelwy. Dros bedair canrif yn ddiweddarach, mae'r llechi hynny'n dal i fod yno er gwaethaf pob tywydd.

Defnyddir llechi hefyd i wneud pob math o bethau addurniadol, hardd —yn glociau haul, yn ganhwyllbrennau, yn reseli llyfrau a llu o bethau eraill. Cewch brynu anrhegion fel hyn o siop yr Amgueddfa.

A beth am y graig na chafodd ei defnyddio i wneud y llechi gorau? Ers talwm byddai cloddio tunnell o lechi yn golygu creu cymaint ag ugain tunnell o wastraff. Ond heddiw defnyddir pob dim —i godi tai, yn friciau ac yn deils, i adeiladu ffyrdd ac —ar ffurf powdwr mân iawn —mewn nwyddau fel colur a phowdwr talcym.