Gweithwyr Llechi

Dillad gwynion a wisgai'r chwarelwr ers talwm - trowsus melfaréd (cord?roi) gwyn, gwasgod ffustion a chrysbas o liain gwyn.  Gwisgai het fowler am ei ben ac esgidiau hoelion am ei draed.  (Cyn bod sôn am helmedau diogelwch, roedd y fowler galed yn rhyw gymaint o amddiffyniad i'r pen.)   Ar dywydd garw gwisgai gôt frethyn, a sach dros ei war ar ddiwrnod glawog.  Deuai'r rhan fwyaf o'r dillad gwaith o siop G.O. Griffith Caernarfon.  Gorchwyl gorfforol galed i'r merched oedd golchi'r dillad hyn.  Daeth ofarôls i'r ffasiwn yn nes ymlaen ac roeddent dipyn yn fwy ymarferol at y gwaith.

Trwsus melfaréd oedd i fynd i'r chwaral de, a sgidie twm. Sgidia - a ryw gremian mowr iddyn nhw, a pedole mowr tu ôl de.