Mae’r ystafell amlbwrpas hon ar lawr gwaelod yr hen warws hanesyddol ar lannau’r Marina. Gellir ei ddefnyddio yn ystod y dydd neu gyda’r nos ar gyfer ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau hyfforddi, cynadleddau, ciniawau a derbyniadau diodydd.

O dderbyn caniatâd, bydd gan Ystafell Ocean drwydded lawn ar gyfer seremonïau priodas sifil o fis Ionawr 2014 ymlaen.

100-120 dull theatr, 80 yn eistedd. Ffi llogi rhwng £200 a £600.