Storfeydd, Swyddfa'r Clerc

Yn yr ystafelloedd hyn y gwnaed gwaith gweinyddol y chwarel.  Dyma lle cedwid yr offer teliffon a gysylltai gwhanol rannau o'r chwarel â'r gweithdai.  Dyma, hefyd, lle'r oedd y storfeydd.  Yn y brif storfa, cedwid haearn, dur ac eitemau mawr eraill ar reseli hir.  Cedwid hefyd amrywiaeth syfrdanol o sgriwiau, hoelion a wasieri, a phob drôr wedi ei labelu'n gywir.

Ers talwm crogai bwrdd talis wrth y drws yn y fan hon (Mae i'w weld nawr drwy ffenest y porth.)  Roedd gan bob dyn a weithiai yn y Gilfach Ddu ei dali ei hun a byddai'n cyflwyno hwnnw ar ddiwedd y dydd.  Ni châi dynion oedd yn galw yn y storfeydd fynd i mewn i'r storfeydd eu hunain - roedd yn rhaid iddynt ofyn am yr hyn a geisient wrth ffenest gyfagos.  Rhybuddiai arwydd ger llaw na ddylent oedi'n rhy hir!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.