500 milliwn o flynyddoedd yn ôl: creu’r llechfaen

1300au Chwarel Cilgwyn, Nantlle, yn cynhyrchu llechi

1700au

1787 sefydlu Chwarel Dinorwig

1790 Port Penrhyn yn cael ei ddatblygu ar gyfer masnach allforio

1800au

1801 agor Llwybr Tramiau Penrhyn

1818 chwarel y Welsh Slate Company yn agor ym Mlaenau Ffestiniog

1820 adeiladu harbwr Porthmadog

1830 Chwarel Penybryn, Nantlle, yw’r chwarel gyntaf i ddefnyddio incléin gyda chadwynau

1848 defnyddir trenau stêm am y tro cyntaf ar Reilffordd Padarn

1874 sefydlwyd Undeb Chwarelwyr Gogledd Cymru

1874 cyflwynwyd trenau stêm ym Mhorth Penrhyn

1881 mae gan blwyf Ffestiniog dros 11,000 o drigolion

1890 caiff trydan-hydro ei ddefnyddio gyntaf yn Chwarel Llechwedd

1900au

1900–3 Streic Penrhyn, yr hwyaf yn hanes llafur Prydeinig

1918 cytunir ar isafswm cyflog gan berchnogion chwareli a swyddogion undebol

1920au codwyd melinau malu yn Chwarel Penrhyn, i falu gwastraff llechi sy’n cael ei ddefnyddion i wneud heolydd

1940au defnyddir gwastraff llechi i wneud blociau adeiladu

1964 mae cwmni Alfred McAlpine yn prynu Chwarel Penrhyn

1969 cau Chwarel Dinorwig, sefydlu’r amgueddfa

1972 Ceudyllau Llechi Llechwedd yn agor i’r cyhoedd

1999 caiff llwyth mawr o lechi o Chwarel Penrhyn ei ddanfon i Awstralia, i'w defnyddio ar gyfer gwaith adnewyddu wedi storm