NIFER CYFYNGEDIG

Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni’n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Gallwn eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy ar eich cyfer chi, eich teulu a’ch ffrindiau.


Mae’n bleser gennym gynnig Pecyn Pabell Dwynwen, pecyn priodas arbennig sy’n rhoi defnydd i chi o Gastell Sain Ffagan, un o blastai Elisabethaidd gorau Cymru, ei gerddi godidog, pistyll a phwll pysgod.


Mae Pecyn Dwynwen yn cynnwys defnydd am ddim o’r Castell neu Neuadd Oakdale ar gyfer eich seremoni sifil*, yna brecwast priodas 3 chwrs blasus, gan gynnwys pecyn diodydd, ar gyfer isafswm o 100 o westeion mewn pabell yn nhiroedd hardd y Castell. Mae lle i hyd at 140 ar gyfer y brecwast priodas, o dalu cost fesul person ychwanegol, a gall 30 gwestai arall ymuno â chi ar gyfer y parti nos.


Darperir y bwyd gan ein harlwywyr uchel eu bri, Elior. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol a thymhorol mwyaf ffres.


Pris Pecyn Dwynwen yw £75-99 y pen gan gynnwys TAW


Dyma fanylion Pecyn Dwynwen:

  • Defnydd am ddim o’r Castell neu Neuadd Oakdale ar gyfer eich seremoni sifil*
  • Defnydd o’r babell ar lawnt Castell Sain Ffagan ar gyfer eich brecwast priodas rhwng 4pm a hanner nos
  • Mynediad i’r babell rhwng hanner dydd a 4pm y diwrnod cyn eich priodas ar gyfer addurno
  • Defnydd am ddim o lawnt y Castell ar gyfer diodydd wrth gyrraedd a defnydd o’r tiroedd ar gyfer lluniau
  • Yn seiliedig ar 100 o westeion (dyma’r isafswm angenrheidiol)
  • Brecwast priodas 3 chwrs blasus
  • Gwydraid o Buck’s Fizz wrth gyrraedd, gwydraid o win pefriog ar gyfer y llwncdestun a gwydraid o win coch neu wyn gyda’ch brecwast priodas
  • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
  • Bwrdd i’r gacen a chyllell
  • Defnydd o far trwyddedig
Gerddi Castell Sain Ffagan

Gerddi Castell Sain Ffagan

Os ydych am archebu gwin ychwanegol neu swper bys a bawd gyda’r nos, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o’n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni. Cofiwch am ein pecynnau Parti Plu hefyd!

Ffôn: 029 20573416 or 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB


*Yn unol ag argaeledd a chyfyngiadau capasiti. Yn unol â thelerau ac amodau.

Gastell Sain Ffagan

Gastell Sain Ffagan