Pecynnau Priodas Pabell - Gwanwyn/Haf 2014-15


NIFER CYFYNGEDIG

Yma yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru rydyn ni’n arbenigo mewn cadw a chreu atgofion. Gallwn eich cynorthwyo i drefnu diwrnod priodas bythgofiadwy ar eich cyfer chi, eich teulu a’ch ffrindiau.


Mae’n bleser gennym gynnig Pecyn Pabell Dwynwen, pecyn priodas arbennig sy’n rhoi defnydd i chi o Gastell Sain Ffagan, un o blastai Elisabethaidd gorau Cymru, ei gerddi godidog, pistyll a phwll pysgod.


Mae Pecyn Dwynwen yn cynnwys defnydd am ddim o’r Castell neu Neuadd Oakdale ar gyfer eich seremoni sifil*, yna brecwast priodas 3 chwrs blasus, gan gynnwys pecyn diodydd, ar gyfer isafswm o 100 o westeion mewn pabell yn nhiroedd hardd y Castell. Mae lle i hyd at 140 ar gyfer y brecwast priodas, o dalu cost fesul person ychwanegol, a gall 30 gwestai arall ymuno â chi ar gyfer y parti nos.


Darperir y bwyd gan ein harlwywyr uchel eu bri, Elior. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion lleol a thymhorol mwyaf ffres.


Pris Pecyn Dwynwen yw £75-99 y pen gan gynnwys TAW


Dyma fanylion Pecyn Dwynwen:

 • Defnydd am ddim o’r Castell neu Neuadd Oakdale ar gyfer eich seremoni sifil*
 • Defnydd o’r babell ar lawnt Castell Sain Ffagan ar gyfer eich brecwast priodas rhwng 4pm a hanner nos
 • Mynediad i’r babell rhwng hanner dydd a 4pm y diwrnod cyn eich priodas ar gyfer addurno
 • Defnydd am ddim o lawnt y Castell ar gyfer diodydd wrth gyrraedd a defnydd o’r tiroedd ar gyfer lluniau
 • Yn seiliedig ar 100 o westeion (dyma’r isafswm angenrheidiol)
 • Brecwast priodas 3 chwrs blasus
 • Gwydraid o Buck’s Fizz wrth gyrraedd, gwydraid o win pefriog ar gyfer y llwncdestun a gwydraid o win coch neu wyn gyda’ch brecwast priodas
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bwrdd i’r gacen a chyllell
 • Defnydd o far trwyddedig
Gerddi Castell Sain Ffagan

Gerddi Castell Sain Ffagan

Os ydych am archebu gwin ychwanegol neu swper bys a bawd gyda’r nos, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o’n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni. Cofiwch am ein pecynnau Parti Plu hefyd!

Ffôn: 029 20573416 or 029 20573500
Ffacs: 029 20573490

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
Sain Ffagan, Caerdydd CF5 6XB


*Yn unol ag argaeledd a chyfyngiadau capasiti. Yn unol â thelerau ac amodau.

Gastell Sain Ffagan

Gastell Sain Ffagan

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.