ystafell y cyngor wedi'i haddurno ar gyfer priodas

Yn newydd ar gyfer 2014/15, mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnig pecynnau priodas arbennig dros y gaeaf yn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru mewn adeilad rhestredig Gradd II. Bydd lleoliad urddasol yr Amgueddfa a’r casgliadau gwych yn gefndir perffaith ar gyfer ffotograffau priodas i’w trysori am byth.

Mae Pecynnau Priodas Aeaf yn seiliedig ar seremoni sifil AM DDIM yn Oriel Celf y 18fed Ganrif ar ôl 3pm, yna te prynhawn neu frecwast priodas 3 chwrs yn Ystafell y Llys. Mae’r pecynnau arbennig hyn ar gael rhwng Tachwedd a Chwefror. Rhaid talu ffi llogi cyfleuster a chost arlwyo ar wahân ar geisiadau i ddefnyddio’r Amgueddfa ar adegau eraill yn y flwyddyn. Mae’r pecyn hwn yn seiliedig ar isafswm o 30 o westeion er y gellid eistedd 40 yn Ystafell y Llys, o dalu cost fesul person ychwanegol.

Darperir y bwyd gan ein harlwywyr gwobrwyog, Elior. Mae’r tîm profiadol yn darparu bwydlenni llawn ysbrydoliaeth a gwasanaeth rhagorol. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion
lleol a thymhorol mwyaf ffres.

Prisiau o £55 y pen gan gynnwys TAW

Dewisiwch un o’r pecynnau canlynol:

Priodas Aeaf
Pecyn Te Prynhawn

 • Defnydd AM DDIM o Oriel Celf y 18ed Ganrif ar gyfer eich seremoni sifil ar ô 3pm
 • Defnydd arbenig o Ystafell y Cyngor ar gyfer eich te prynhawn tan 5pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (yr isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Tê Prynhawn a Diodydd blasus y gaeaf
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig

Llun-Iau £55 / Gwener-Sul £60
Ar gael Tachwedd-Chwefror
Prys y pen gan gynnwys TAW

Priodas Aeaf
Pecyn Brecwast Priodas

 • Defnydd AM DDIM o Oriel Celf y 18ed Ganrif ar ôl 3pm
 • Defnydd arbennig o Ystafell y Cyngor ar gyfer eich brecwast priodas tan 7pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (yr isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Brecwast Priodas Aeaf 3 Chwrs blasus a Diodydd
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig


Llun-Iau yn unig £75
Ar gael Tachwedd, Ionawr a Chwefror
Pris y pen gan gynnwys TAW

oriel y 18ed ganrif wedi'i haddurno ar gyfer priodas

Gall fod mynediad i Ystafell y Llys wedi 2pm os ydych chi’n dymuno cynnal y seremoni mewn lleoliad gwahanol.

Gallwn gynnig y Neuadd Fawr am bris gostyngedig pe dymunech barti nos fwy o faint. Os y byddwch eisiau trefnu bywd neu ddiod ychwanegol, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o'n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni trwy ebost neu dros y ffôn (029) 2057 3387/3129.

**Yn unol ag argaeledd a chyfyngiadau capasiti. Yn unol â thelerau ac amodau.