Pecynnau Priodas Aeaf

ystafell y cyngor wedi'i haddurno ar gyfer priodas

Yn newydd ar gyfer 2014/15, mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnig pecynnau priodas arbennig dros y gaeaf yn un o leoliadau mwyaf eiconig Cymru mewn adeilad rhestredig Gradd II. Bydd lleoliad urddasol yr Amgueddfa a’r casgliadau gwych yn gefndir perffaith ar gyfer ffotograffau priodas i’w trysori am byth.

Mae Pecynnau Priodas Aeaf yn seiliedig ar seremoni sifil AM DDIM yn Oriel Celf y 18fed Ganrif ar ôl 3pm, yna te prynhawn neu frecwast priodas 3 chwrs yn Ystafell y Llys. Mae’r pecynnau arbennig hyn ar gael rhwng Tachwedd a Chwefror. Rhaid talu ffi llogi cyfleuster a chost arlwyo ar wahân ar geisiadau i ddefnyddio’r Amgueddfa ar adegau eraill yn y flwyddyn. Mae’r pecyn hwn yn seiliedig ar isafswm o 30 o westeion er y gellid eistedd 40 yn Ystafell y Llys, o dalu cost fesul person ychwanegol.

Darperir y bwyd gan ein harlwywyr gwobrwyog, Elior. Mae’r tîm profiadol yn darparu bwydlenni llawn ysbrydoliaeth a gwasanaeth rhagorol. Caiff yr holl fwyd ei baratoi ar y safle gan ddefnyddio’r cynhwysion
lleol a thymhorol mwyaf ffres.

Prisiau o £55 y pen gan gynnwys TAW

Dewisiwch un o’r pecynnau canlynol:

Priodas Aeaf
Pecyn Te Prynhawn

 • Defnydd AM DDIM o Oriel Celf y 18ed Ganrif ar gyfer eich seremoni sifil ar ô 3pm
 • Defnydd arbenig o Ystafell y Cyngor ar gyfer eich te prynhawn tan 5pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (yr isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Tê Prynhawn a Diodydd blasus y gaeaf
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig

Llun-Iau £55 / Gwener-Sul £60
Ar gael Tachwedd-Chwefror
Prys y pen gan gynnwys TAW

Priodas Aeaf
Pecyn Brecwast Priodas

 • Defnydd AM DDIM o Oriel Celf y 18ed Ganrif ar ôl 3pm
 • Defnydd arbennig o Ystafell y Cyngor ar gyfer eich brecwast priodas tan 7pm
 • Yn seiliedig ar 30 gwestai (yr isafswm angenrheidiol)
 • Pecyn Brecwast Priodas Aeaf 3 Chwrs blasus a Diodydd
 • Llieiniau bwrdd gwyn neu hufen, gwydrau a chyllyll a ffyrc
 • Bar bach trwyddedig


Llun-Iau yn unig £75
Ar gael Tachwedd, Ionawr a Chwefror
Pris y pen gan gynnwys TAW

oriel y 18ed ganrif wedi'i haddurno ar gyfer priodas

Gall fod mynediad i Ystafell y Llys wedi 2pm os ydych chi’n dymuno cynnal y seremoni mewn lleoliad gwahanol.

Gallwn gynnig y Neuadd Fawr am bris gostyngedig pe dymunech barti nos fwy o faint. Os y byddwch eisiau trefnu bywd neu ddiod ychwanegol, cyfeiriwch at y bwydlenni yn y pecyn priodas a threfnwch yn uniongyrchol ag Elior.

Am fwy o wybodaeth neu i drefnu apwyntiad i weld y lleoliad gydag aelod o'n Tîm Priodasau, cysylltwch â ni trwy ebost neu dros y ffôn (029) 2057 3387/3129.

**Yn unol ag argaeledd a chyfyngiadau capasiti. Yn unol â thelerau ac amodau.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.