Polisïau Rheolaeth Casgliadau - Ystyriaethau Moesegol

Mae gan bob amgueddfa gasgliadau sy'n cael eu cadw er budd y gymuned y mae yn ei gwasanaethu. O'r herwydd, mae gan amgueddfeydd ddyletswydd i weithredu er lles y cyhoedd yng nghyswllt stiwardiaeth y casgliadau. Mae'r angen i amgueddfeydd weithredu yn foesegol yn sail i'r egwyddor hon. Yn wir mae saith egwyddor yr Arglwydd Nolan ynglŷn â bywyd cyhoeddus, a gyflwynir isod, yr un mor addas ar gyfer gweithwyr amgueddfeydd ag unrhyw wasanaeth cyhoeddus arall. Maent hefyd yn addas ar gyfer unigolion ar fyrddau llywodraethu amgueddfeydd. Y saith egwyddor yw:

 • Anhunanoldeb - dylid gwneud pob penderfyniad er budd y cyhoedd
 • Uniondeb - ni ddylai unigolion roi eu hunain mewn sefyllfa o rwymedigaeth ariannol neu rwymedigaeth arall i gyrff allanol a allai beryglu eu perfformiad ar ran yr Amgueddfa
 • Gwrthrychedd - dylid gwneud pob penderfyniad yn ôl haeddiant
 • Atebolrwydd - dylai unigolion fod yn atebol am eu penderfyniadau a'u gweithredoedd
 • Natur Agored - dylai unigolion fod yn agored ynglŷn â phenderfyniadau a'r camau a gymerir
 • Gonestrwydd - dylid datgan unrhyw fuddiannau personol a datrys unrhyw wrthdaro, a hynny er budd y cyhoedd
 • Arweinyddiaeth - dylai unigolion hyrwyddo'r egwyddorion hyn trwy ddangos arweinyddiaeth ac esiampl i eraill

Mae Amgueddfa Cymru yn cymeradwyo Côd Moesegol Cymdeithas yr Amgueddfeydd ac mae'n ceisio sicrhau fod pob aelod staff a phob aelod o'i fwrdd llywodraethu yn arfer yr egwyddorion sydd ynddo.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.