Paratoi Gwers Addysg: Amgueddfa Lechi Cymru

Seiliwyd y gweithgareddau ar lefelau ALTE a dilynir trefn y patrymau a nodir yn y meysydd llafur: MYNEDIAD, SYLFAEN, CANOLRADD ac UWCH.

Dylai tiwtoriaid baratoi myfyrwyr cyn ymweld â'r Amgueddfa trwy gyflwyno'r patrymau a'r eirfa angenrheidiol iddynt. Dylech roi cyfarwyddiadau clir i bob grŵp cyn dechrau a rhoi gwybod iddyn nhw ble fydd y tiwtor. Sicrhewch fod gan bob myfyriwr gopi o'r daflen angenrheidiol ymlaen llaw a'u bod yn gwybod yn union beth mae disgwyl iddynt ei wneud. Dylai'r tiwtor fod ar gael mewn man ganolog (e.e. Ystafell Padarn) i gasglu adborth y myfyrwyr ac i gynnig help yn ôl yr angen.

Dylid rhybuddio myfyrwyr y byddant yn clywed ffurfiau ieithyddol gwahanol i'r rhai maen nhw wedi eu dysgu. Os nad ydyn nhw'n deall rhywun yn siarad, mae croeso iddyn nhw ofyn i'r person ailadrodd y peth yn araf a gofyn beth yw ystyr unrhyw air neu ffurf anghyfarwydd. Dylid sicrhau bod y dysgwr (yn enwedig dechreuwyr pur) yn gyfarwydd ag ymadroddion fel 'Eto, os gwelwch yn dda', 'Siaradwch yn araf' neu 'Dw i ddim yn deall'.

Ar ôl eich ymweliad

Cofiwch ddefnyddio'r sesiynau'r dosbarth ar ôl yr ymweliad i gadarnhau unrhyw batrymau neu eirfa a godwyd.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.