Seremonïau a Derbyniadau Priodas

Seremonïau a Brecwastau Priodas! Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cyfuno lleoliad eiconig llawn hanes, adeilad cyfoes o’r safon uchaf, bwyd lleol a gwasanaeth di-ail i gynnig gwasanaeth priodas unigryw.

Gydag adeilad modern ac adnoddau pwrpasol, gallwn gynnal priodasau bach cartrefol neu ddathliadau ar gyfer hyd at 240 o bobl.

Gallech gynnal eich seremoni neu dderbyniad priodas yn awyrgylch atmosfferig a hanesyddol Oriel y Warws, Ystafell Ocean, neu’r Balconi sy’n edrych allan dros y Marina.

Ar gyfer derbyniadau mwy neu bartïon nos, beth am Neuadd Weston, gofod gwych dan do gwydr sy’n edrych allan dros Ardd yr Iard. Mae derbyniadau â phabell yn yr ardd hefyd yn bosibilrwydd.

Mae arlwywyr yr Amgueddfa, Elior UK, yn cynhyrchu bwydlenni blasus a thymhorol gan ddefnyddio cynhwysion lleol ble bynnag posibl gan roi i chi wir flas ar Gymru. Mae’r Amgueddfa hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr bwyd Asiaidd megis Eastern Cuisine, Clay Oven, Ragasaan a Veer.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho ein llyfryn priodasau, rhestr o brisoedd a bwydlenni priodas Elior. Er hwylustod i’n parau priodasol, mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW.I wneud apwyntiad am daith o’r Amgueddfa neu i drafod dyddiadau gydag aelod o’r tîm llogi cyfleusterau, cysylltwch â ni:

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Maritime Quarter
Abertawe
SA1 6RD

Ffôn: (029) 2057 3600/3617

E-bost: priodasau@amgueddfacymru.ac.uk

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.