Seremonïau a Brecwastau Priodas! Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn cyfuno lleoliad eiconig llawn hanes, adeilad cyfoes o’r safon uchaf, bwyd lleol a gwasanaeth di-ail i gynnig gwasanaeth priodas unigryw.

Gydag adeilad modern ac adnoddau pwrpasol, gallwn gynnal priodasau bach cartrefol neu ddathliadau ar gyfer hyd at 240 o bobl.

Gallech gynnal eich seremoni neu dderbyniad priodas yn awyrgylch atmosfferig a hanesyddol Oriel y Warws, Ystafell Ocean, neu’r Balconi sy’n edrych allan dros y Marina.

Ar gyfer derbyniadau mwy neu bartïon nos, beth am Neuadd Weston, gofod gwych dan do gwydr sy’n edrych allan dros Ardd yr Iard. Mae derbyniadau â phabell yn yr ardd hefyd yn bosibilrwydd.

Mae arlwywyr yr Amgueddfa, Elior UK, yn cynhyrchu bwydlenni blasus a thymhorol gan ddefnyddio cynhwysion lleol ble bynnag posibl gan roi i chi wir flas ar Gymru. Mae’r Amgueddfa hefyd yn gweithio gydag arbenigwyr bwyd Asiaidd megis Eastern Cuisine, Clay Oven, Ragasaan a Veer.

Cliciwch ar y dolenni isod i lawrlwytho ein llyfryn priodasau, rhestr o brisoedd a bwydlenni priodas Elior. Er hwylustod i’n parau priodasol, mae’r holl brisiau’n cynnwys TAW.I wneud apwyntiad am daith o’r Amgueddfa neu i drafod dyddiadau gydag aelod o’r tîm llogi cyfleusterau, cysylltwch â ni:

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Ffordd Ystumllwynarth
Maritime Quarter
Abertawe
SA1 6RD

Ffôn: (029) 2057 3600/3617

E-bost: priodasau@amgueddfacymru.ac.uk

Mae Llogi Cyfleusterau yn cefnogi Amgueddfa Cymru fel elusen gofrestredig.