Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Casnewydd a'r Cylch, 1987
Gŵyl Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 1987 gyda Elerydd (W.J.Gruffydd) yn Archdderwydd a Gwyn Tre-garth yn arwain y canu ar y Maen Llog.

Bwrdd yr Orsedd sy'n rheoli gwaith yr Orsedd ar ran ei aelodau. Aelodau'r Bwrdd yw'r swyddogion canlynol: Archdderwydd, Dirprwy Archdderwydd, Cyn-Archdderwyddon; Cofiadur, Arwyddfardd, Trysorydd, Ysgrifennydd Aelodaeth, Swyddog Cyfraith, Ceidwad y Cledd, Trefnydd yr Arholiadau, Trefnydd Cerddoriaeth, Meistres y Gwisgoedd, Pensaer yr Orsedd, Swyddog Cysylltiadau Celtaidd a deuddeg aelod etholedig arall.

Heddiw mae'n rhaid i bob aelod o'r Orsedd (ac eithrio'r teulu brenhinol) fedru'r iaith Gymraeg.

Bydd pob aelod o'r Orsedd yn dewis enw barddol pwrpasol.

Mae aelodaeth yr Orsedd wedi cynyddu yn sylweddol ar hyd y blynyddoedd:

1903 - 250 aelod;
1948 - 626;
1974 - 1,000;
2004 - tua 1,750.