Tusw neu ysgub o flodau'r maes, ŷd a gweiriau yn symbol o dir a daear Cymru ac a gyflwynir gan forwyn ifanc o fro'r Eisteddfod i'r Archdderwydd yn sermonïau'r Orsedd yw'r Flodeuged. Mae'n symbol o ddymuniad ieuenctyd Cymru i gynnig blagur eu doniau i'r Eisteddfod Genedlaethol. Derbynnir enwebiadau ar gyfer bod yn gyflwynwraig ac fe'i dewisir gan banel o Orseddogion.

Does dim sicrwydd pryd y dechreuwyd cynnwys y ddefod hon ond ddechrau'r ugeinfed ganrif cyflwyno'r Aberthged oedd yr ymadrodd a ddefnyddid. Yn ystod y cyfnod cynnar hwn dewisid menywod a gwragedd dynion adnabyddus yn Gyflwynwyr e.e. Mrs Tom Ellis (Cyhoeddi Caernarfon 1905) ac Olwen Lloyd George (Caerfyrddin 1911).

Yn 1923 y cafodd y clogyn coch Celtaidd a gynlluniwyd gan Arlunydd Pen-y-garn ei ddefnyddio gyntaf . Rhoddwyd penwisg aur gan Oswyn Afan.

Aeth Cynan ati yn y tridegau/pumdegau i fireinio'r seremoni trwy gyflwyno'r Ddawns Flodau a'i chyplysu â'r Aberthged.

Tua'r flwyddyn 1972, gan nad oedd y term 'Aberthged' yn gymeradwy bellach, mabwysiadwyd y teitl 'Cyflwyno'r Flodeuged'.