1. Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Blynyddol Gorsedd y Beirdd a'r Eisteddfod 1949-50
  dan olygyddiaeth y prifardd John Eilian gyda llun yr Archdderwydd Wil Ifan ar y clawr. Hanner coron oedd ei bris. Cyhoeddwyd gan Hughes a'i fab.
  Cynhwysai erthyglau am regalia'r Orsedd, straeon, cerddi, cerddoriaeth a maes llafur arholiadau'r Orsedd ymhlith eitemau eraill. Un rhifyn yn unig a gyhoeddwyd.

 2. Unig rifyn y cylchgrawn Y Corn Gwlad, 1989.
  Unig rifyn y cylchgrawn Y Corn Gwlad, 1989.

  Y Corn Gwlad, Cylchgrawn Gorsedd y Beirdd Rhif 1, 1989
  dan olygyddiaeth y Prifardd Eirwyn George a'r Parchedig Rhys Nicholas. Ynddo roedd erthyglau safonol ar faterion gorseddol megis yr olyniaeth archdderwyddol, y regalia, helyntion y ddau hanner cleddyf ac adran farddoniaeth. Costiai'r cyhoeddiad swmpus £2 50 a chyhoeddwyd ef gan Wasg Gee. Unwaith eto, un rhifyn yn unig a gyhoeddwyd.