I ddathlu a chofio arwyddocâd eisteddfod daleithiol a Gorsedd y Beirdd yng ngwesty'r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin yn 1819, pan ddychwelodd yr Eisteddfod a'r Orsedd i'r fro yn 1974 penderfynwyd comisiynu ffenestr wydr lliw gan John Petts ar gyfer y gwesty. Noddwyd y gwaith gan y perchennog, Ken Kaminski.

(Hawlfraint Gwesty'r Llwyn Iorwg, Caerfyrddin)