Lawrlwythio'r MP3 (1.8MB):
Siân Meinir yn canu Gweddi'r Orsedd, a ysgrifennwyd gan Iolo Morganwg ac a osodwyd i gerddoriaeth gan W.S. Gwynn Williams.

Offrymir Gweddi'r Orsedd ar ddechrau pob seremoni orseddol, yng Nghylch yr Orsedd ac ar lwyfan y Brifwyl.

Ymddangosodd Gweddi'r Orsedd gyntaf mewn print yn Seren Gomer 1820 (t.245) mewn rhifyn oedd yn cynnwys nifer o ffugiadau eraill Iolo Morganwg. Mae'n debygol i fersiynau o'r Weddi gael eu hadrodd yn rheolaidd mewn gorseddau yn ystod y blynyddoedd canlynol.

Yng Nghaergybi yn 1927 y llafarganwyd hi am y tro cyntaf i gerddoriaeth a gyfansoddwyd gan W.S.Gwynn Williams, Trefnydd Cerdd yr Orsedd.

Sian Meinir sydd yn offrymu Gweddi'r Orsedd yma, yn seremoni gadeirio Casnewydd a'r Cylch, 2004.

"Dyro Dduw dy nawdd,
Ac yn nawdd, nerth,
Ac yn nerth, deall,
Ac yn neall, gwybod,
Ac yng ngwybod, gwybod y cyfiawn,
Ac yng ngwybod y cyfiawn, ei garu,
Ac o garu, caru pob hanfod,
Ac o bob hanfod caru Duw,
Duw a phob daioni."

(Hawlfraint y gerddoriaeth: Hawlfraint Cwmni Cyhoeddi Gwynn)