Lawrlywthio'r MP3 (3.1MB):
Wedi coroni'r bardd buddugol cenir Cân y Coroni, y geiriau gan Geraint Bowen. Dyma flas o'r pennill cyntaf a'r olaf.

Cenir Cân y Cadeirio i gyfarch y prifardd newydd ar lwyfan y Brifwyl.

Yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe, 1926, y clywyd canu Cân y Cadeirio, y geiriau gan Cynan ar yr alaw 'Capten Morgan' am y tro cyntaf, pan gadeiriwyd Gwenallt am ei awdl 'Y Mynach'.

Tom Gwanas sy'n canu yma, yn seremoni gadeirio Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004.

"Henffych i'r Prifardd ar fuddugol hynt,
Seiniwch ei enw i'r pedwar gwynt.
Hwn ydyw brenin beirdd yr Ŵyl i gyd
Cenwch yr utgorn i bedwar ban byd.
Henffych Brifardd! Gweiniwyd llafn y cledd,
Bloeddiodd yr Eisteddfod yn unfryd, Hedd.

Cenwch, gyd-wladwyr, heddiw'n ddiwahardd;
Cenwch wrogaeth i Gadair y Bardd.
Gorsedd dehonglwr ein breuddwydion mud,
Gorsedd y Gwir yn erbyn y Byd.
Henffych Brifardd! Gweiniwyd llafn y cledd,
Bloeddiodd yr Eisteddfod yn unfryd, Hedd.

Ninnau, gymrodyr, eiliwn ein boddhad;
Calon wrth galon yw cri'r Corn Gwlad.
Llygad goleuni beunydd ar ei lwydd,
Duw a daioni iddo'n rhwydd.
Henffych Brifardd! Gweiniwyd llafn y cledd,
Bloeddiodd yr Eisteddfod yn unfryd, Hedd."