Lawrlwythio'r MP3 (1.2MB):
Ysgrifennwyd cywydd cyfarch enillydd y Fedal Ryddiaith gan Emrys Roberts. Gwrandewch ar Abigail Sara yn ei chanu yn 2004.

Emrys Roberts yw awdur y gerdd a genir i gyfarch y Prif Lenor wedi'i urddo yng Ngorsedd ar lwyfan y Brifwyl.

Sara Abigail sy'n canu pennill cyntaf (o bump) y cywydd cyfarch yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004:

"Rhown i ti fawl ein Prifwyl,
Rhown gainc i lenor ein gŴyl;
Swyn dyddiau Awst sy'n dy ddull,
Hirddydd o haf dy arddull
A'i thinc megis cyfoeth hen
Storïau a'u cystrawen. …"