Wedi coroni'r bardd buddugol yn ôl braint a defod Gorsedd Beirdd Ynys Prydain cenir Cân y Coroni, y geiriau gan Geraint Bowen. Dyma flas o'r pennill cyntaf a'r olaf (o bump):

"Y genedl er yn gynnar
Noddai gerdd mewn llysoedd gwâr.
Anrhydeddu prydyddion
Oedd mawrhad yr henwlad hon.
A chlod yn ein huchel Ŵyl
Rown ninnau, werin annwyl. …

Werin hoff, coroni hwn,
A'i wych gyfarch, a gofiwn.
Ei Ŵyl ef yw'r Brifwyl hon,
A gŵyl a leinw'i galon
Lenwo'n holl galonnau ni
O lawenydd eleni."