Mae cartwnau am yr Orsedd a'r Eisteddfod Genedlaethol wedi diddanu darllenwyr cylchgronau a phapurau newydd Cymreig a Chymraeg ers dros ganrif a mwy. Maen nhw'n dadlennu llawer iawn am hanes a gwleidyddiaeth eu cyfnod a thrwy eu dychan a'u digrifwch maen nhw'n helpu i dynnu blewyn o drwyn sefydliadau a all ymddangos yn hunan-bwysig a gorbarchus ar adegau. Mae'r cartwnau yn dangos fod crefft y cartwnydd wedi, ac yn, cyfrannu llawer at ein treftadaeth gelfyddydol yng Nghymru.