English

Bowen, Geraint a Zonia, Hanes Gorsedd y Beirdd, Cyhoeddiadau Barddas: Gwasg Gee, 1991.

Bowen, Geraint, Golwg ar Orsedd y Beirdd, Caerdydd: GPC, 1992.

Miles, Dillwyn, The Secrets of the Bards of the Isle of Britain, Llandybïe: Gwasg Dinefwr Press, 1991.

Dilwyn Cemais, Gorsedd y Beirdd Llawlyfr Cyfarwyddiadau y Swyddogaeth a'r Seremonïau, Dinbych: Gwasg Gee, 1999.

Charnell-White, Cathryn, Barbarism and Bardism - North Wales versus South Wales in the Bardic Vision of Iolo Morganwg, Aberystwyth: Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, 2004.

Williams, G.J. Iolo Morganwg Y Gyfrol Gyntaf, Caerdydd: GPC 1956.

Davies, Rhian, Yr Eisteddfod Genedlaethol / The National Eisteddfod, Llandysul ; Gomer, 2001.

Edwards, Hywel Teifi, The Eisteddfod, (Writers of Wales Series), Cardiff: UWP, 1990.

Eisteddfota, Cyfrolau 1-3 Abertawe: Christopher Davies, 1978-1980.

Miles Dillwyn, Atgofion Hen Arwyddfardd, Dinbych: Gwasg Gee, 1997.

Williams, G.J. 'Yr Eisteddfod a'r Orsedd', Y Llenor, 1922.

Morris-Jones, John, 'Gorsedd Beirdd Ynys Prydain' (pump erthygl) Cymru, 1896.

Y Corn Gwlad, Rhif 1, 1949-50.

Y Corn Gwlad, Rhif 1, 1989.


Cefnogwyd gan y Lotri Genedlaethol