Eisteddfod Glynebwy.flv
Detholiad o ffilm a wnaethpwyd gan Gwmni Richard Thomas and Baldwin ym 1957 i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Cymru i Lyn Ebwy ym 1958.

Extracts from a film made by Richard Thomas and Baldwin to celebrate the coming of the National Eisteddfod to Ebbw Vale in 1958. Here we see the preparations, and the procession and rites during the Proclamation Ceremony in 1957.

(Copyright: 'Corus Packaging Plus')