Seremoni_fedel_ryddiaith.flv
Darn o seremoni arwisgo'r Prif Lenor yn yr Eisteddfod yng Nghasnewydd, 2004. Annes Glynn o Riwlas, Bangor, enillodd y Fedal Ryddiaith.

Darn o seremoni arwisgo'r Prif Lenor yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Annes Glynn o Riwlas, Bangor, enillodd y Fedal Ryddiaith am gyfrol o lên meicro, Symudliw. Yr Archdderwydd oedd Robyn Llŷn a'r Arwyddfardd oedd Dyfrig ab Ifor.