Seremoni_Coroni.flv
Darnau o seremonïau croesawu'r Gorseddau Celtaidd a'r Coroni yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Dr Jason Walford Davies, Bangor oedd yn fuddugol.

Darnau o seremonïau croesawu'r Gorseddau Celtaidd a'r Coroni yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r Cylch, 2004. Dr Jason Walford Davies, Bangor oedd yn fuddugol am bryddest ar y testun 'Egni'. Yr Archdderwydd oedd Robyn Llŷn; yr Arwyddfardd: Dyfrig ab Ifor; yr Utganwyr: Dewi Griffith a Paul Hughes; y Cofiadur: Jâms Niclas; Ceidwad y Cledd: Ray o'r Mynydd; Cyflwynydd y Corn Hirlas: Diane Ebo; Cyflwynydd y Flodeuged: Eleri Mai Hallett. Gwnaethpwyd y Goron gan Helga Prosser.