Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Croeso Nôl

Rydyn ni wrth ein boddau bod pob un o’n saith amgueddfa bellach ar agor. Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld. Edrychwch ar wefannau’r amgueddfeydd unigol i archebu. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn fuan. 

Cofiwch, mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn wahanol i rai Lloegr. Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter cymdeithasol rhyngoch chi a phobl eraill os nad ydych chi'n byw gyda nhw neu os nad ydyn nhw'n rhan o'ch aelwyd estynedig gyfyngedig.

Digwyddiadau

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
23 Gorffennaf–2 Hydref 2021
6–12 Medi 2021
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
9 Mehefin 2021 – 21 Ionawr 2022
7 a 8 Awst 2021, 2pm 07/08/2021 - 11am 08/08/2021