Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Croeso Nôl

Rydyn ni wrth ein boddau bod pob un o’n saith amgueddfa bellach ar agor. Bydd angen archebu tocyn am ddim cyn ymweld. Edrychwch ar wefannau’r amgueddfeydd unigol i archebu. Edrychwn ymlaen i’ch croesawu yn fuan. 

Wrth ymweld â'n hamgueddfeydd, rhaid i chi barhau i wisgo gorchudd wyneb dan do a chadw pellter corfforol. (Sylwer: nid yw feisor yn cael ei ystyried fel gorchudd wyneb gan Lywodraeth Cymru. Gweler ein canllawiau llawn ar orchuddion wyneb.) 

Digwyddiadau

Amgueddfa Wlân Cymru
2 Hydref 2021 – 15 Ionawr 2022
Cyfle olaf i'w weld
Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru
2–31 Hydref 2021
21 Hydref 2021, 6.30pm - 8.30pm

Blogiau Newydd

gan Katie Mortimer-Jones
14 Hydref 2021
gan Liam Doyle
5 Hydref 2021
gan Jennifer Evans
4 Hydref 2021