Athrawon

Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Cynorthwyo athrawon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Manteisio i’r eithaf ar ymweliad AM DDIM â’r Amgueddfa.

Mae mynediad i’r Amgueddfa a’r gweithgareddau dan arweiniad athro am ddim, ac mae gennym amrywiaeth o adnoddau am ddim i chi wneud y gorau o hyn, gan gynnwys:

  • taflenni parod a llwybrau yn yr orielau
  • blychau archwilio, sy’n cynnwys atgynyrchiadau a gwrthrychau gwreiddiol, ynghyd â nodiadau i athrawon sy’n darparu ffeithiau a syniadau ar gyfer sesiwn holi a thrafod gyda’ch dosbarth. Rhaid archebu’r rhain ymlaen llaw, am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r tim gweinyddol.

 

Mae croeso i chi dynnu lluniau â chamera yn yr Amgueddfa. Mae’n ffordd dda o gofnodi’r ymweliad a sbarduno trafodaethau nôl yn yr ysgol. Caniateir gwaith arsylwi a darlunio yn yr orielau gyda deunyddiau sych.

I archebu ymweliadau hunandywys, blychau archwilio neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm addysg ar (029) 2057 3600 neu e-bostiwch learning.waterfront@museumwales.ac.uk

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.