Athrawon

"My Primary School is at the Museum"

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae prosiect gweithredol "My Primary School is at the Museum" yn cynnwys lleoli tair ysgol gynradd i mewn i amgueddfa am gyfnod rhwng dau a pum wythnos yn 2016. Mae hwn yn brosiect diwylliannol gan yr athrofa yn King's College Llundain ar y cyd gydag adran Addysg a Gwasanaethau Proffesiynol a chwmni pensaernïaeth Gerber & James.

Os hoffech mwy o wybodaeeth cliciwch y ddolen: http://myschoolatthemuseum.site

Fe wnaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ynghyd a disgyblion ag athrawon St Thomas Community Primary cyd-weithio ar y prosiect yma'n hwyr yn 2015. Ar ol aheuon cynnar fe wnaethom ni cyfarfod a cytuno gael dosbarth derbyn fel rhan o'r prosiect. Fe ddaeth y dwy dosbarth atom ym mis Mai a Mehefin am pump wythnos yr un. Er bod y plant yn ifanc fe wnaethon nhw ymgartrefu'n gyflym i mewn i'r Amgueddfa a'r staff yn edrych ymlaen bob bore i weld y plant yn cyrraedd.

A hoffech chi cyfnewid eich dosbarth ysgol am yr Amgueddfa? Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.

 

Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cystadleuaeth 2019/20 ar agor nawr - gweler y llythyr isod.

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Adnodd Cymru Oes Fictoria a Glo

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adnodd sydd yn hybu archwilio am Gymru yn ystod Oes Fictoria a'r diwydiant glo. Mae'r adnodd yn cynnwys gwybodaeth, lluniau ac ymchwiliadau yw cwblhau yn y dosbarth.

*Gweithdai ymgysylltu ar gael

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Dan arweiniad athro

Cynorthwyo athrawon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Manteisio i’r eithaf ar ymweliad AM DDIM â’r Amgueddfa.

Mae mynediad i’r Amgueddfa a’r gweithgareddau dan arweiniad athro am ddim, ac mae gennym amrywiaeth o adnoddau am ddim i chi wneud y gorau o hyn, gan gynnwys:

  • taflenni parod a llwybrau yn yr orielau
  • blychau archwilio, sy’n cynnwys atgynyrchiadau a gwrthrychau gwreiddiol, ynghyd â nodiadau i athrawon sy’n darparu ffeithiau a syniadau ar gyfer sesiwn holi a thrafod gyda’ch dosbarth. Rhaid archebu’r rhain ymlaen llaw, am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r tim gweinyddol.

 

Mae croeso i chi dynnu lluniau â chamera yn yr Amgueddfa. Mae’n ffordd dda o gofnodi’r ymweliad a sbarduno trafodaethau nôl yn yr ysgol. Caniateir gwaith arsylwi a darlunio yn yr orielau gyda deunyddiau sych.

I archebu ymweliadau hunandywys, blychau archwilio neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch y tîm addysg ar (029) 2057 3600 neu e-bostiwch learning.waterfront@museumwales.ac.uk

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Tag adnabod. Gyda'r stamp '128155 D J GRIFFITHS MGC WES'. Eiddo'r Preifat David John Griffiths, gweithiwr tunplat o Dreforys, a laddwyd ar faes y gad ar 21 Mawrth 1918.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.