Cyfnod Allweddol 2

Heliwr Pili Pala

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Heliwr Pili Pala Gan Geinor Styles
Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertwae, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps.

 

Pam fod yna gymaint o wahanol rywogaethau? I ba pwrpas? Roedd Alfred Russell Wallace wastod yn gofyn cwestiynau.

Mae Theatr na nÓg, cwmni theatre broffessiynnol yn eich gwahodd i ddod ar antur gydag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn.

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un cyfnod â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyfreddin yng Nghwm Need. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theory i fod.

Mae’r ddrama’n cynnwys stori hudulus, elfen ryngweithiol lle y gall y gynulleidfa fynd ar u taith eu hunain a chyfle i:

  • Dysgu sut beth oedd bywyd anturiaethwyr Oes Fictoria
  • Dadorchuddio cyfrinachau’r byd naturiol sydd o’n hamgylch
  • Canfod sut allwn gefnogi natur drwy warchod yr amgylchedd, cynaliadwyedd a gwarchodaeth.

Perffaith ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4.

Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi 30 mlynedd o brosiect theatre ysgolion Theatr na nÓg a hynny yn Theatr Dylan Thomas. Ymunwch â ni er mwyn dathlu tri degawd o adrodd straeon hudolus a gweithgareddau gyda’n partneriad yn yr amgueddfeydd. Cynlluniwyd y cyfan er mwyn ysbrydoli meddyliau ifanc.

Perfformiadau

Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Perfformiadau drwy gyfrwng y Saesneg: Medi 5 – Hydref 4
Perfformiadau drwy gyfrwng y Gymraeg: Hydref 15 – 25

Perfformiadau am 10am a 1pm Dydd Mawrth I Ddydd Gwener.

 

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Rasys Ceffylau ar Dwyni Crymlyn tua 1790 - 1858

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

A ydych chi am ddarganfod mwy am eich hanes lleol? Dewch i ymuno a hanesydd lleol Robin Campbell am sesiynau storia a drama am rasys ceffylau Dwyni Crymlyn. Dewch I ddarganfod mwy am hanes rasio ceffylau yn Abertawe, y pigwyr pocedi a’r ‘thimblerigger’, ynghyd a chymeriadau lleol lliwgar a oedd yn mynychu’r rasys.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Jac Copr Ystafell ddosbarth ar yr afon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau? Os felly cyfunwch eich ymweliad gyda thaith lawr yr afon ar Jac Copr. Am fwy o wybodaeth, chostau tymor yr Haf neu i archebu cysylltwch â: 07785 347 549 (10yb-4yp).

 

Oes Fictoria

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cymerwch drip nol mewn i hanes Oes Fictoria gyda Chyrnol Edward Theophilus Morgan. Retd. Gadewch i'r cyrnol eich tywys trwy'r cyfnod o newid yma gan ddefnyddio arteffactau i ddod a hanes Oes Fictoria yn fyw!
Os hoffai’r dosbarth, fe fydd y cyrnol yn hapus i gynnal dadl gyda'r myfyrwyr, mae'n siŵr fydd ganddynt olwg gwahanol i'r hyn sydd gan y cyrnol. Mae hyn yn gyfle gwych i'r dosbarth herio'r cyrnol ac anghytuno gydag ef! Mae hwn yn sbarduno'r myfyrwyr i feddwl ac edrych ar hanes o safbwynt gwahanol.
O 60 munud i ddiwrnod cyfan o astudiaeth Oes Fictoria. Fe fydd y dosbarth yn dysgu am fywyd ac amseroedd y bobl wnaeth byw trwy gyfnod Oes Fictoria.
Themâu yn cynnwys: Meddyginiaethau, Trafnidiaeth, Technoleg, Addysg, Diwydiant Glo.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

"My Primary School is at the Museum"

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae prosiect gweithredol "My Primary School is at the Museum" yn cynnwys lleoli tair ysgol gynradd i mewn i amgueddfa am gyfnod rhwng dau a pum wythnos yn 2016. Mae hwn yn brosiect diwylliannol gan yr athrofa yn King's College Llundain ar y cyd gydag adran Addysg a Gwasanaethau Proffesiynol a chwmni pensaernïaeth Gerber & James.

Os hoffech mwy o wybodaeeth cliciwch y ddolen: http://myschoolatthemuseum.site

Fe wnaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ynghyd a disgyblion ag athrawon St Thomas Community Primary cyd-weithio ar y prosiect yma'n hwyr yn 2015. Ar ol aheuon cynnar fe wnaethom ni cyfarfod a cytuno gael dosbarth derbyn fel rhan o'r prosiect. Fe ddaeth y dwy dosbarth atom ym mis Mai a Mehefin am pump wythnos yr un. Er bod y plant yn ifanc fe wnaethon nhw ymgartrefu'n gyflym i mewn i'r Amgueddfa a'r staff yn edrych ymlaen bob bore i weld y plant yn cyrraedd.

A hoffech chi cyfnewid eich dosbarth ysgol am yr Amgueddfa? Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.

 

Geiriau ac Adenydd gyda Thomas Docherty

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Saesneg.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Barti Ddu CA2 Môr Ladron

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen

Yn cynorthwyo thema 'Land Ahoy!'

Am ddim Yn yr ysgol

Adnodd Cymru Oes Fictoria a Glo

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adnodd sydd yn hybu archwilio am Gymru yn ystod Oes Fictoria a'r diwydiant glo. Mae'r adnodd yn cynnwys gwybodaeth, lluniau ac ymchwiliadau yw cwblhau yn y dosbarth.

*Gweithdai ymgysylltu ar gael

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Tag adnabod. Gyda'r stamp '128155 D J GRIFFITHS MGC WES'. Eiddo'r Preifat David John Griffiths, gweithiwr tunplat o Dreforys, a laddwyd ar faes y gad ar 21 Mawrth 1918.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.