Cyfnod Allweddol 2

Gwyl Hanes Cymru i Blant 2019

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Pwy sydd am fynd i’r môr? 

 Llongddrylliadau. Stormydd. Sgyrfi. 

Ydych chi am fynd i’r môr? 

Breuddwyd Eliseus Evans, (neu Seus i’w fêts) yw cael bod yn Gapten Llong. Mae’n Llongwr ar fwrdd yr Amlwch Rose, llong sy’n cario copr o Fynydd Parys i lawr i Borthladd Abertawe yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Cyfnod cyffrous a oedd yn arwain Cymru i’r byd modern.

Mae gan Seus hanesion rif y gwlith am y diwydiant morwrol a bywyd ar donnau’r môr, sy’n allwedd i ddarganfod y byd. Bywyd caled a pheryglus ydyw, ond mae rhyw dynfa arbennig i’r môr i’r rheiny sydd â halen yn eu gwaed. 

Ymunwch â Seus o borthladd Abertawe i Amlwch ar fordaith sy’n llawn antur a hanesion di-ri. 

Ar gael yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ar gael 11fed, 12fed a 13eg o Medi 2019

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Heliwr Pili Pala

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Heliwr Pili Pala Gan Geinor Styles
Mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertwae, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps.

 

Pam fod yna gymaint o wahanol rywogaethau? I ba pwrpas? Roedd Alfred Russell Wallace wastod yn gofyn cwestiynau.

Mae Theatr na nÓg, cwmni theatre broffessiynnol yn eich gwahodd i ddod ar antur gydag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn.

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un cyfnod â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyfreddin yng Nghwm Need. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theory i fod.

Mae’r ddrama’n cynnwys stori hudulus, elfen ryngweithiol lle y gall y gynulleidfa fynd ar u taith eu hunain a chyfle i:

  • Dysgu sut beth oedd bywyd anturiaethwyr Oes Fictoria
  • Dadorchuddio cyfrinachau’r byd naturiol sydd o’n hamgylch
  • Canfod sut allwn gefnogi natur drwy warchod yr amgylchedd, cynaliadwyedd a gwarchodaeth.

Perffaith ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4.

Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi 30 mlynedd o brosiect theatre ysgolion Theatr na nÓg a hynny yn Theatr Dylan Thomas. Ymunwch â ni er mwyn dathlu tri degawd o adrodd straeon hudolus a gweithgareddau gyda’n partneriad yn yr amgueddfeydd. Cynlluniwyd y cyfan er mwyn ysbrydoli meddyliau ifanc.

Perfformiadau

Theatr Dylan Thomas, Abertawe

Perfformiadau drwy gyfrwng y Saesneg: Medi 5 – Hydref 4
Perfformiadau drwy gyfrwng y Gymraeg: Hydref 15 – 25

Perfformiadau am 10am a 1pm Dydd Mawrth I Ddydd Gwener.

 

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Am ddim Sesiwn beilot

Rasys Ceffylau ar Dwyni Crymlyn tua 1790 - 1858

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

A ydych chi am ddarganfod mwy am eich hanes lleol? Dewch i ymuno a hanesydd lleol Robin Campbell am sesiynau storia a drama am rasys ceffylau Dwyni Crymlyn. Dewch I ddarganfod mwy am hanes rasio ceffylau yn Abertawe, y pigwyr pocedi a’r ‘thimblerigger’, ynghyd a chymeriadau lleol lliwgar a oedd yn mynychu’r rasys.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.

Jac Copr Ystafell ddosbarth ar yr afon

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ydych chi'n ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau? Os felly cyfunwch eich ymweliad gyda thaith lawr yr afon ar Jac Copr. Am fwy o wybodaeth, chostau tymor yr Haf neu i archebu cysylltwch â: 07785 347 549 (10yb-4yp).

 

Oes Fictoria

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cymerwch drip nol mewn i hanes Oes Fictoria gyda Chyrnol Edward Theophilus Morgan. Retd. Gadewch i'r cyrnol eich tywys trwy'r cyfnod o newid yma gan ddefnyddio arteffactau i ddod a hanes Oes Fictoria yn fyw!
Os hoffai’r dosbarth, fe fydd y cyrnol yn hapus i gynnal dadl gyda'r myfyrwyr, mae'n siŵr fydd ganddynt olwg gwahanol i'r hyn sydd gan y cyrnol. Mae hyn yn gyfle gwych i'r dosbarth herio'r cyrnol ac anghytuno gydag ef! Mae hwn yn sbarduno'r myfyrwyr i feddwl ac edrych ar hanes o safbwynt gwahanol.
O 60 munud i ddiwrnod cyfan o astudiaeth Oes Fictoria. Fe fydd y dosbarth yn dysgu am fywyd ac amseroedd y bobl wnaeth byw trwy gyfnod Oes Fictoria.
Themâu yn cynnwys: Meddyginiaethau, Trafnidiaeth, Technoleg, Addysg, Diwydiant Glo.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

"My Primary School is at the Museum"

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae prosiect gweithredol "My Primary School is at the Museum" yn cynnwys lleoli tair ysgol gynradd i mewn i amgueddfa am gyfnod rhwng dau a pum wythnos yn 2016. Mae hwn yn brosiect diwylliannol gan yr athrofa yn King's College Llundain ar y cyd gydag adran Addysg a Gwasanaethau Proffesiynol a chwmni pensaernïaeth Gerber & James.

Os hoffech mwy o wybodaeeth cliciwch y ddolen: http://myschoolatthemuseum.site

Fe wnaeth Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ynghyd a disgyblion ag athrawon St Thomas Community Primary cyd-weithio ar y prosiect yma'n hwyr yn 2015. Ar ol aheuon cynnar fe wnaethom ni cyfarfod a cytuno gael dosbarth derbyn fel rhan o'r prosiect. Fe ddaeth y dwy dosbarth atom ym mis Mai a Mehefin am pump wythnos yr un. Er bod y plant yn ifanc fe wnaethon nhw ymgartrefu'n gyflym i mewn i'r Amgueddfa a'r staff yn edrych ymlaen bob bore i weld y plant yn cyrraedd.

A hoffech chi cyfnewid eich dosbarth ysgol am yr Amgueddfa? Cysylltwch a ni i drafod ymhellach.

 

Geiriau ac Adenydd gyda Thomas Docherty

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Saesneg.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Barti Ddu CA2 Môr Ladron

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen

Yn cynorthwyo thema 'Land Ahoy!'

Am ddim Yn yr ysgol

Adnodd Cymru Oes Fictoria a Glo

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adnodd sydd yn hybu archwilio am Gymru yn ystod Oes Fictoria a'r diwydiant glo. Mae'r adnodd yn cynnwys gwybodaeth, lluniau ac ymchwiliadau yw cwblhau yn y dosbarth.

*Gweithdai ymgysylltu ar gael

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Tag adnabod. Gyda'r stamp '128155 D J GRIFFITHS MGC WES'. Eiddo'r Preifat David John Griffiths, gweithiwr tunplat o Dreforys, a laddwyd ar faes y gad ar 21 Mawrth 1918.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.