Am ddim Yn yr ysgol

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Mathemateg ac Amgueddfeydd

Pecyn digidol newydd i gefnogi’r fframwaith rhifedd mewn ysgolion cynradd.

22 o weithgareddau cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 i hybu sgiliau rhif, geometreg, mesur a data.

Datblygwyd y pecyn hwn mewn partneriaeth â Gwawr Gwyddoniaeth. Noddwyd y pecyn hwn trwy grant gan yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Bywyd ar y môr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i weld sut beth oedd byw a'r llong ar y môr yn ystod oes aur hwylio a chyfarfod a'n cymeriad.Dewch i glywed mwy am y bywyd, bwyd ag afiechydon cyffredin yr oes.

 

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dyddiadau ar gael ar gyfer 2016
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Ysgrifennu