Am ddim Sesiwn beilot

Rhaglennu Cyfrifaduron

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gymeryd rhan mewn gweithdy gan XLWales sydd yn dod a cyffro rhaglennu cyfrifaduron i chi. Fe fydd disgyblion yn cael y cyfle i ddefnyddio meddalwedd i gynllunio, arbrofi ag addasu cyfarwyddiadau ar gyfer robot. Mae maes roboteg yn ffordd hwylus i ddod a gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg i ddisgyblion blwyddyn 5 a 6.

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: Dyddiadau nesaf: 28ain o Fawrth a 29ed o Fawrth
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.

Geiriau ac Adenydd CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun.

 

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dyddiadau ar gael ar gyfer tymor y Gwanwyn 2017
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Saesneg.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Môr-ladron Cymru-CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dyddiadau ar gael ar gyfer tymor yr haf 2016
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen