Cyfnod Allweddol 2

Am ddim Yn yr ysgol

Cymru Oes Fictoria a Glo

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Adnodd sydd yn hybu archwilio am Gymru yn ystod Oes Fictoria a'r diwydiant glo. Mae'r adnodd yn cynnwys gwybodaeth, lluniau ac ymchwiliadau yw cwblhau yn y dosbarth.

*Gweithdai ymgysylltu ar gael

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.

Geiriau ac Adenydd CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

 

Dewch i glywed yr hanes cyffrous am y dyn cyntaf i gynllunio ac adeiladu awyren yng Nghymru.

Bydd cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgrifennu creadigol gyda Thomas Docherty, awdur a darlunydd lleol o fri, a fydd yn eich ysbrydoli i ddilyn eich trywydd creadigol llawn dychymyg eich hun.

 

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dyddiadau ar gael ar gyfer tymor y Gwanwyn 2017
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Saesneg.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Llafaredd, Ysgrifennu.

Peirianau a Dyfeisiau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i ddysgu mwy am beiriannau a dyfeisiau ddoe a heddiw sydd â chysylltiadau Cymreig. Cewch gwrdd â Richard Trevithick, y dyn a ddyfeisiodd y trên stêm cyntaf, a newidiodd y byd.

 

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Ar gael ar gyfer Gwanwyn 2017
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen.

Ymchwiliad Fictoraidd

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dilynwch ôl troed Mr Rosser o gwmpas ei filltir sgwâr ar ddiwrnod Cyfrifiad 1851 yn Abertawe a chwrdd â phobl o bob lliw a llun.

NEU

Archwiliwch lawer o wrthrychau sy'n gysylltiedig â'r cymeriadau i gael blas ar fywyd dynion a menywod tlawd a chyfoethog y 19eg ganrif.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: Dyddiadau ar gael ar gyfer tymor y Gwanwyn 2017
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen.

Meddyginiaeth Oes Fictoria

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch ag actor i ddysgu am arferion afiach pobl Oes Fictoria wrth geisio gwella pobl sâl oedd yn gweithio yn y pyllau glo- o elenod oedd yn sugno gwaed, i dorri esgyrn a thorri rhannau o'r corff heb anesthetig! Dysgwch am salwch ac iechyd trwy wrthrychau a gweithgareddau ymarferol.

*Er y bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yn mwynhau'r sesiwn, mae'n bosibl y bydd y pwnc yn destun pryder i rai ymwelwyr sensitif. Rydym yn hapus i drafod eich pryderion ymlaen llaw.

Hyd: 45 munud
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes

Fframwaith llythrenedd a rhifedd: siarad, darllen

Bywyd ar y môr

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i weld sut beth oedd byw a'r llong ar y môr yn ystod oes aur hwylio a chyfarfod a'n cymeriad.Dewch i glywed mwy am y bywyd, bwyd ag afiechydon cyffredin yr oes.

 

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Ysgrifennu

Barti Ddu-CA2

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Dewch i gyfarfod â’n môr-leidr cyfeillgar a chlywed am straeon dramatig y moroedd mawr. Defnyddiwch eich dychymyg i ddilyn hynt a helynt un o fôr-ladron enwocaf Cymru – Barti Ddu.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).

Cwricwlwm

Hanes, Daearyddiaeth, Cwricwlwm Cymreig.

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd: Darllen

Yn cynorthwyo thema 'Land Ahoy!'

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.