Cyfnod Allweddol 3-4 a Bagaloriaeth Cymru

Sgiliau Digidol - Dylunio Sylfaenol Gemau

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Llun ar gyfer gweithdy dylunio gemau

Trosolwg

Mae Arcade Vaults ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe yn cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy Sgiliau Digidol ar gyfer blynyddoedd 7-9. Mae’r gweithdy yn anelu i ddysgu elfennau sylfaenol o ddylunio gemau a lefelau gan ddefnyddio fersiynau gwahanol o gemau Mario Bros ar gonsolau o’r 80au hyd at heddiw.

Manylion

Ar ôl cyflwyniad bydd y dysgwyr yn gweithio mewn timau o tua 4 a chael eu rhannu mewn i grwpiau. Bydd y cyntaf yn dadansoddi gemau Mario ar y cyd, yn edrych ar elfennau o ddylunio gemau a fydd yn meithrin dealltwriaeth o beth sydd yn gwneud lefelau yn dda (fel mecanwaith gemau, cyflymder, graffeg, galluoedd cymeriadau ayyb).

Bydd yr ail grŵp yn cyd-weithio fel tîm er mwyn creu eu lefel eu hunain ar Mario Maker gan ddefnyddio Wii U, ar ôl cael cyflwyniad i’r gêm. Yna, bydd y ddau grŵp yn newid drosodd. Ar y diwedd, bydd y grwpiau yn chwarae gemau ei gilydd ac yn eu cymharu, gan gymharu hefyd y lefelau a grëwyd gan y grŵp a oedd wedi astudio elfennau o ddylunio gemau yn gynharach a’r grŵp nad oedd wedi.

Amcanion

Bydd y sgiliau allweddol a fydd yn cael eu datblygu yn y gweithdy yn cynnwys cyd-weithio, dadansoddi, mecanwaith gemau sylfaenol a dylunio lefelau. Mae hefyd yn gyfle i ddatblygu sgiliau o fewn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol er enghraifft cynhyrchu, cyd-weithio a gwerthuso, yn ogystal â meddwl cyfrifiadurol.

Cost: £180.00      Maint Grwp: 24  ar y mwyaf     Hyd: diwrnod ( 10.00 - 14.00)

Dyddiadau: Mai 9 - 10 2018

Cwricwlwm

Fframwaith Cymhwysedd Digidol

Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Dinasyddiaeth Fyd-Eang - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

 

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys her fer i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer yr her Dinasyddiaeth Fyd-Eang. Maent yn cynnwys cyflwyniad, pecyn ffynonellau a gweithgareddau.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.