Cyfnod Allweddol 3-4 a Bagaloriaeth Cymru

Am ddim Sesiwn beilot

Rasys Ceffylau ar Dwyni Crymlyn tua 1790 - 1858

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

A ydych chi am ddarganfod mwy am eich hanes lleol? Dewch i ymuno a hanesydd lleol Robin Campbell am sesiynau storia a drama am rasys ceffylau Dwyni Crymlyn. Dewch I ddarganfod mwy am hanes rasio ceffylau yn Abertawe, y pigwyr pocedi a’r ‘thimblerigger’, ynghyd a chymeriadau lleol lliwgar a oedd yn mynychu’r rasys.

Hyd: 1 awr 30 munud
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn hon yn cael ei threialu.
Am ddim Dan arweiniad athro

Her Menter a Chyflogadwyedd - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Cystadleuaeth 2019/20 ar agor nawr - gweler y llythyr isod.

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys dogfen her ar gyfer eich darn o waith fydd yn cael ei asesu, ynghyd â her i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer eu project.

I brofi byd busnes a gwaith mae angen i chi weithio gyda’ch gilydd fel tîm o 3-6 a defnyddio eich sgiliau a’ch gwybodaeth rydych wedi casglu wrth ymchwilio Amgueddfa Cymru i gynllunio, dylunio a datblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar gasgliadau’r amgueddfeydd. Rhaid i’r cynnyrch fod yn gost-effeithiol, arloesol ac yn addas ar gyfer gwerthiant yn siopau Amgueddfa Cymru.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.

Cwricwlwm

Bagloriaeth Cymru CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

Her Menter a Chyflogadwyedd – Cynnyrch

Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Tag adnabod. Gyda'r stamp '128155 D J GRIFFITHS MGC WES'. Eiddo'r Preifat David John Griffiths, gweithiwr tunplat o Dreforys, a laddwyd ar faes y gad ar 21 Mawrth 1918.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Dinasyddiaeth Fyd-Eang - Bagloriaeth Cymru

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

CA4 - Cenedlaethol/Sylfaen

 

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Mae’r adnoddau yn cynnwys her fer i helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer yr her Dinasyddiaeth Fyd-Eang. Maent yn cynnwys cyflwyniad, pecyn ffynonellau a gweithgareddau.

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.