Addysg ôl-16

Gweithdy Deluge

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Ymunwch ar arlunydd Karen Ingham i ddarganfod mwy am yr arddangosfa Deluge. Cewch gyfle i ddarganfod mwy am yr arddangosfa yn ogystal a cymerid rhan mewn gweithdy i adnewyddi'r brethyn byw gyda phlancton.

Arddangosfa o weithiau cysylltiedig mewn gwahanol leoliadau y Deluge sy’n dangos sut mae gweithgaredd dynol andwyol yn gwneud niwed enbyd i rai o’n ecosystemau pwysicaf. Drwy dynnu sylw at y cyswllt rhwng ein hamgylchfyd lleol a bydol mae Deluge yn amlygu byd anweledig plancton a rôl bwysig y rhyfeddodau bychain yma yn cymedroli hinsawdd y ddaear yn y gyfres Of Sea.

Uchsafswm y gweithdy: 25

Hyd: 2 awr
Dyddiadau: 16ain o Hydref a 25ain o Hydref 2018
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £40 am hyd at 15 disgybl, £60 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Am ddim Yn yr ysgol

Cynllun Addysg y Rhyfel Byd Cyntaf

Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru yn arwain prosiect i gynhyrchu adnoddau ar gyfer ysgolion i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Fel rhan o’r prosiect hwn rydyn ni'n defnyddio deunyddiau o gasgliadau’r ddau sefydliad i greu adnoddau dysgu digidol ar gyfer Hwb.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.
Am ddim Yn yr ysgol

Her y Gymuned - Bagloriaeth Cymru

CA4 – Lefel Uwch

Dyma weithgareddau ag adnoddau wedi eu creu gan Ross Thomas ac Amgueddfa Cymru i’ch cefnogi chi wrth gyflwyno maes llafur newydd Bagloriaeth Cymru 2015.

Bydd yr adnoddau yn helpu myfyrwyr i baratoi a datblygu sgiliau ar gyfer  her y Gymuned. 

Mae yna weithdai ychwanegol i gefnogi eich gwaith cwrs. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Codir tâl am rai sesiynau.

Tâl: I'w defnyddio yn yr ysgol - am ddim.